Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Bestyrelse/UdvalgVedtægterHistorieGeneralforsamlingNordisk BetonforbundfibMedlemsskabBetonprisenStudielegat  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk

Ide & Foredragsudvalg (IFU)

Martin Henriksen, formand
2005

Ingeniør
Sweco Danmark A/S
Bridges & Tunnels West - Odense
Skibhusvej 52A
5000 Odense C
Tel. 82 20 35 04
Mobil 27 23 35 04
Per Goltermann
2007
Civilingeniør,
DTU, BYG
Brovej - Bygning 118
2800 Kongens Lyngby
Tel. 45 25 25 25
Mobil 45 25 16 84
Lisbeth Dahl Jørgensen
2007
Ingeniør
Odense Kommune
Nørregade 36-38
Odense Slot. Indgang M
5100 Odense
Mobil 42 50 16 64
Birgitte Leth
2008
FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Tel. 43 26 75 54
Mobil 22 69 73 54
Udvalgets arbejde udføres i overensstemmelse med nedenstående kommissorium:

Fra foråret 2014 er "Idé- og Foredragsvalget" og "Provinsudvalget" samlet i et udvalg kaldet "Idé- og Foredragsudvalget".

Udvalgets opgave er at fremkomme med forslag til arrangementer og gennemføre disse, samt at fremkomme med konstruktiv kritik af afholdte arrangementer.

  • IFU afholder fagtekniske møder, herunder temadagen "Dansk Betonreparationsdag" i henhold til DBF's indgåede "Rammeaftale" med IDA. Bestyrelsen bidrager med mindst ét medlem til udvalget for temadagen.

  • IFU bidrager med 1-2 medlemmer til bestyrelsens udvalg for Dansk Betondag.

  • IFU skal have mindst 4 medlemmer, og forslag til nye medlemmer forelægges bestyrelsen.

  • IFU tilstræber i øvrigt ved sin sammensætning en geografisk fordeling samt at repræsentere de forskellige fagområder inden for bygningsingeniørens virkefelt. IFU's medlemmer skal godkendes af bestyrelsen, og bevarer medlemskabet ved et evt. jobskifte.

  • Et medlem af bestyrelsen skal også være medlem af IFU. Dette medlem har pligt til at informere og i øvrigt bidrage til at styrke kontakten mellem bestyrelsen og IFU.

  • Bestyrelsen udpeger IFU's Formand.

  • IFU vælger selv sin næstformand.
Besluttet på bestyrelsesmøde nr. 6/2015
]
Niels Christian Lønow
2011
MT Højgaard A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg
Tel. 70 12 24 00
Connie L Tue Christensen
2013
Teknikumingeniør
Balstrupvej 123
Balstrup
4100 Ringsted
Tel. 57 61 37 38
Mobil 40 98 58 68
Anders Haumann
2015
Geolog
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Tel. 56 40 12 40
Mobil 41 43 00 36
Helle Howe Kjærgaard
2016
Civilingeniør
Rambøll
Veje & Anlæg, Syd
Lysholt Allé 6
7100 Vejle
Mobil 51 61 45 14
Anders Ejsing
2016
MT Højgaard A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg
Tel. 70 12 24 00
 
Ivan Nielsen
2017

Teknisk Chef
Brunsgaard A/S Stillads & Materieludlejning
Kæret 2
7400 Herning
Tel. 70 12 95 00
Mobil 21 42 79 55

sitelist.html