Menu
 ArrangementerPublikationerAlt om DBFKontakt DBFDBF in english
 Kommende arrangementerGennemførte arrangementerDansk BetondagTemadag  
Søg efter arrangement
Betonhåndbogen er en digital håndbog på dansk - åben for alle og gratis at anvende.

Læs mere på betonhåndbogen.dk


IDA Mødecenter, 29. november 2017 kl. 16-18:00, Kalvebod Brygge 31 - 33, 1780 København V

DTU-virksomheden Shute vil præsentere og demonstrere deres polymer optiske fibersensorteknologi, der er i stand til at måle temperatur, fugt og tøjninger. Fiberen selv er relativ billig og kan indbygges i en lang række af materialer herunder beton. Shutes løsning forvandler de "døde" byggepladsmaterialer til "smarte" produkter, som ift. til betonteknologi er særdeles interessant når det gælder kvalitet, tilstand og performance. Læs mere om teknologien her: Nye sensorer fungerer som øjne i beton

PASCHAL-Danmark A/S vil fortælle om en ny præcis metode til støbetryksmåling. Metoden fastslår, vha. eksakt måling af udbøjningen af formen, støbetrykket og ikke mindst udviklingen af støbetrykket ift. støbehøjden. Metoden har i praksis været anvendt til støbninger på op til 10 m i højden, og har her betydet, at støbetiden er blevet reduceret fra 13 timer til 8 timer. Den nye målemetode formodes, at øge brugen af SCC beton til vægstøbninger. Udbredelsen af SCC beton til større vægstøbninger har hidtil været begrænset af det store støbetryk, der vil kunne opstå med SCC beton.

Endeligt vil Teknologisk Institut (TI) vise eksempler på fjernovervågning af temperaturforløbet under støbning af betondæk til de nye metrostationer. I den forbindelse vil en fuld trådløs online temperaturmonitorering blive demonstreret, en løsning der fungerer via bluetooth til byggepladskontor og via GSM til TI-webserver. Derudover vil præsentation komme ind på fremtidens muligheder for anvendelse af droner i forbindelse med tilstandsvurdering og inspektion af betonkonstruktioner bl.a. automatisk detektion af revner.
PROGRAM

Kl. 16:00-16:10
Velkomst og kort introduktion til IIoT (Industrial Internet of Things) i et betonperspektiv, v. Anders Ejsing

Kl. 16:10-16:40
Teknologien fra Shute præsenteres og demonstreres v. Kristian Nielsen

Kl. 16:40-16:50
Spørgsmål/diskussion

Kl. 16:50-17:00
Pause med kaffe og te

Kl. 17:00-17:25
Paschal om deres nye metode til præcis støbetrykmåling, v. Jacob Christensen

Kl. 17:25-17:50
Teknologisk Institut om fjernovervågning af betonkonstruktioner, fra temperaturforløb under støbning til fremtidens brug af droner, v. Oldrich Svec

Kl. 17:50-18:00
Spørgsmål/diskussion/afrunding inkl. sandwich

sitelist.html