Alt om DBF

Internationalt arbejde

Et internationalt samarbejde med betonforeninger i de øvrige nordiske lande og rundt om i Europa vægter højt for DBF.

Det er en kanal til ny forskning indenfor feltet, og endvidere viden indenfor anvendelse og vedligehold af beton, som kan komme vores medlemmer til gode. 

DBF har i sit internationale arbejde igennem tiderne bl.a. været med til at etablere en række internationale videnskabelige tidskrifter, som ligeledes er tilgængelige for vores medlemmer. 

NordicConcreteFederation

Nordisk Betonforbund / Nordic Concrete Federation

Nordisk Betonforbund er et samarbejde mellem betonforeningerne i de fem nordiske lande; Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NCF blev stiftet i 1978. 

Formålet er at fremme samarbejdet mellem betonspecialister i de nordiske lande, for derved at fremme den nordiske betonforskning og udvikling af betonteknologien, for derved at sikre en fortsat positiv indvirkning på både nordisk og international anvendelse af beton.

NCF bidrager med at arrangere nordiske betonkonferencer, producere publikationer, udvalgsarbejde samt bidrage til forskningssamarbejde, såsom nordiske betonforskningsmøder samt tildeling af Den Nordisk Beton pris.

Den 24. marts 1992 er de oprindelige retningslinier blevet revideret, således at disse pt. er som følgende 9 §§:

Det praktiske arbejde foregår ved, at de fem nordiske betonforeningers formænd og sekretærer holder et - to møder om året. I forbindelse med disse møder planlægges aktiviteter, der kan medvirke til at fremme det nordiske samarbejde. Nordisk Betongforbund's formand og sekretær går på skift mellem de fem betonforeninger.

NCF Board.

 • 2022-2024 Dansk Betonforening
 • 2019-2021 Islandsk Betonforening 
 • 2016-2018 Svensk Betonforening
 • 2013-2016 Finsk Betonforening 
 • 2010-2013 Norsk Betonforening
 • 2007-2010 Dansk Betonforening
 • 2004-2007 Islandsk Betonforening
 • 2002-2004 Svensk Betonforening
 • 1999-2002 Finsk Betonforening
 • 1996-1999 Norsk Betongforening
 • 1993-1995 Dansk Betonforening

Download Love og vedtægter for Nordisk Betonforbund.

Vi har et stærkt samarbejde med tilsvarende Betonforeninger i de nordiske lande, hvor vi udveksler ideer til arrangementer, det nyeste forskning og teknologi.

Læs mere om de enkelte foreninger her:

Norsk Betonforening
Svensk Betonforening
Finsk Betonforening
Islandsk Betonforening

Forskningsrådet skal fremme samarbejdet mellem forskere i de nordiske lande, ved afholdelse af forskningsmøder, hvor nordiske betonforskningsprojekter præsenteres og hvor unge forskere kan mødes på tværs af landegrænserne.

Hvert halve år udgives publikationen Nordic Concrete Research (NCR) med artikler inden for betonteknologi, holdbarhed og konstruktionsdesign. Artiklerne i NCR er reviewed af to reviewers.
Hvert tredje år er et af NCR-udgivelsernes numre dedikeret til udvidede abstracts til igangværende forskningsprojekter, som præsenteres på Nordic Concrete Research Symposium. På symposiet uddeles ”The NCR Best Paper Award for Young Researchers” for den bedste artikel, skrevet af en forsker på under 35 år, som er publiceret i NCR regular volumes inden for de seneste tre år.

RCNCF bidrager også til afholdelse af nordiske workshops, hvor et begrænset antal aktive nordiske forskere mødes om et specifikt tema.

Læs mere

Nordisk Udvalg for Betonstandardisering (NUBS) består af nordiske repræsentanter fra standardiseringsudvalgene, som er indstillet af de respektive betonforeninger. Formålet er at koordinere og dermed styrke den nordiske stemme i CEN.

NUBS mødes ca. en gang årligt hvor erfaringer og samarbejde vedr. standardiseringsarbejdet drøftes. I de senere år har drøftelserne primært omhandlet implementeringen af EN 206 og koordinering af fælles nordiske interesser i forbindelse med arbejdet med den næste generation af Eurocode 2.

FIB er en international organisation, hvis formål er at fremme den internationale forskning og studier af videnskabelige og praktiske forhold, for derigennem at forbedre den tekniske, økonomiske, æstetiske og miljømæssige ydeevne af betonkonstruktioner.

Den viden, som FIB udvikler, deles via bulletiner, arrangementer, workshops, kurser osv.

FIB, der udelukkende er baseret på frivilligt arbejde, blev dannet i 1998 ved sammenlægningen af Euro-International Committee for Concrete (CEB) og International Federation for Pre-stressing (FIP). Disse præorganisationer har eksisteret uafhængigt siden henholdsvis 1953 og 1952. 

Læs mere