Alt om DBF

Betonprisen

Vedtægter for Betonprisen

Betonprisen er indstiftet af DBF i 1980 og uddeles hvert andet år til en person eller en gruppe af personer, der ved sit/deres virke har ydet et væsentligt og i den almindelige debat også synligt bidrag inden for et eller flere af følgende områder:

 • Forståelse af betons materialetekniske egenskaber
 • Udvikling af betons konstruktionstekniske egenskaber
 • Udvikling af betons æstetiske muligheder
 • Udvidelse af betons anvendelsesområder
 • Projekteringen og opførelsen af markante bygninger eller anlæg, hvori beton har en fremtrædende rolle
 • Offentlighedens opfattelse af beton som et godt byggemateriale med værdifulde egenskaber eller
 • Markedsføring af den danske betonverdens fremtrædende viden og know-how, nationalt eller internationalt

Betonprisens bedømmelseskomité, består af 3-5 medlemmer med
baggrund i:

 • Forskning- og udviklingsarbejde vedr. beton
 • Projektering af betonkonstruktioner
 • Udførelse af betonarbejder
 • Fremstilling af betonelementer eller betonvarer
 • Betonproduktion
 • Arkitektur med beton som hovedelement eller
 • Offentlig meningsdannelse indenfor bygge- og anlægssektoren

Bedømmelseskomiteen udpeges af DBF's bestyrelse for en periode omfattende 3 prisuddelinger. Komiteen vælger selv sin formand. Afgørelser skal være enstemmige. Ændringer i betonprisens vedtægter kan kun foretages af DBF's bestyrelse med mindst ét års varsel.
Midlerne til Betonprisen kommer fra DBF og søges desuden tilvejebragt fra en bred kreds af firmaer inden for bygge- og anlægsbranchen.
Med prisen følger en pengegave, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen i DBF.

Bedømmelseskomiteen består af følgende medlemmer:

 • Jesper Sand Damtoft, Cementir Holding N.V., medlem fra 2020 (formand for komitéen)
 • Niels Christian Lønow, Arkil, medlem fra 2020
 • Tim Gudmand-Høyer, Rambøll, medlem fra 2022
 • Dorthe Mathiesen, Dansk Beton, medlem fra 2022

Betonprisen overrækkes ved et arrangement, hvortil der inviteres:

 • Prismodtager(e)
 • Priskomite
 • DBF's bestyrelse
 • DBF-medlemmer
 • Udvalgte studerende
 • Sponsorer
 • DBR (Dansk Betonråd)
 • Udvalgte bygherrer, arkitekter og entreprenører, leverandører og producenter.

Vedtægterne er efter vedtagelse i DBF´s bestyrelse justeret i oktober 2011.

Modtagere af DBFs Betonpris


Torben Dybdahl Jensen modtager Betonprisen 2023


Torben Dybdahl Jensen, faglærer ved AMU Nordjylland, får Betonprisen 2023 for sit vedholdende arbejde med at motivere unge mennesker til at arbejde i betonbranchen. Prisen er også en anerkendelse af Torbens store indsats med at arrangere den årlige "Betonworkshop", hvor ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet og elever fra AMU Nordjyllands beton-relaterede uddannelser arbejder sammen på tværs af uddannelser om at løse en række opgaver.

Se kort præsentationsvideo med prisvinder

Dansk Betonforening uddelte Betonprisen 2023 på den netop afholdte Dansk Betondag, der løb af stablen med over 230 deltagere.

Priskomitéen begrunder sit valg af Torben Dybdahl Jensen som årets prismodtager med følgende motivering:

- Der er brug for faglige ildsjæle som Torben Dybdahl Jensen til at uddanne unge mennesker i betonfagets mange facetter og ikke mindst give dem oplevelser, der får dem til at vælge en karriere i betonbranchen.

- Den nordjyske Betonworkshop er helt unik. Den afholdes hvert år på AMU Nordjylland. Workshoppen varer fire dage, og fokus er hele vejen igennem på at skabe samarbejde på tværs af uddannelser. Derfor sættes workshoppens deltagere allerede den første dag sammen i grupper på tværs af uddannelser, der skal løse en konkret opgave. De ingeniørstuderende kan byde ind med beregninger af armeret betons potentiale, mens de arkitektstuderende tillægger elementet former og skønhed. Lærlingene kender håndværket mht. formopbygning og støbning, og ved, hvad det er muligt at konstruere i praksis.

Jesper Sand Damtoft, udviklingsdirektør i Aalborg Portland og formand for Dansk Betonforenings priskomité udtaler:

"Alle med interesse for betonfaget burde besøge betonworkshoppen i Aalborg og opleve den entusiasme, som Torben Dybdal Jensen og hans kollegaer lægger i workshoppen. Betonprisen har flere gange været givet til personer, der har forsket i beton, men det er ikke kun den akademiske indsats, der er vigtig. Betonbranchen har brug for mange forskellige kompetencer og brug for, at der er respekt omkring de forskellige fagligheder. Derfor er betonworkshoppen så vigtig."Læs om prismodtageren i indstik fra Magasinet Beton

Professor på Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, Norge

Professor Mette Geiker er meget dygtig til at samarbejde og har gennem årene opbygget et stort internationalt netværk. På den måde har hun repræsenteret cement- og betonforskningen i Danmark på fornemste vis. Hun er derfor et forbillede som kan inspirere unge mennesker til at forstå hvor meget godt en karriere inden for betonforskning kan føre med sig.

Priskomiteens begrundelse:
Mette Rica Geiker er en af de internationalt kendte danske cement- og betonforskere. Hun har gennem sin akademiske karriere virket i samarbejde med de absolutte topforskere inden for cement og beton. 
Blandt andet var Mette meget aktiv i dannelsen af Nanocem, der gennem næsten 20 år har været et succesfuldt netværk mellem industrien og de førende forskningsinstitutioner i Europa inden for cement og beton. Dette arbejde videreføres nu på verdensomspændende basis i netværket Innovandi, under Global Cement and Concrete Association. Blandt resultaterne er vigtige landvindinger indenfor forståelse af hydratiseringsprocessen, holdbarhed af beton og betonens friske egenskaber. 
Mette er samtidig noget så sjældent som en top-forsker, der også har jord under neglene gennem arbejde i den private sektor. Her har hun ydet et stort bidrag til levetidsdesign og forbedringer af holdbarheden igennem implementering af de nyeste forskningsresultater.
Hun startede som teknisk konsulent i Aalborg Portland i 1984 og har siden været ansat hos Golden Bay Cement i New Zealand, GM Idorn Consult og mange år hos COWI. I 1999 startede Mette sin akademiske karriere som lektor på DTU og har siden 2010 været professor hos NTNU i Trondheim, Norge. I perioden har Mette være tilbage igen på DTU som gæsteprofessor og har også haft et ophold på Stanford University i USA.

Mette har ydet en meget væsentlig indsats indenfor uddannelse af unge forskere. Hun har været vejleder for et stort antal PhD-kandidater og postdocs samt Training Manager for to Europæiske Marie Curie Training Networks: TRANSCEND og NANOCEM. Dette er en meget vigtig indsats, som desværre ofte bliver overset i det internationale
forskningssystem, der vejer publikationer højere end udvikling af hjerne. Mette har tillige en meget lang referenceliste af publicerede artikler, ofte skrevet sammen med de mest kendte forskere på verdensplan.

Prisen uddeles på Dansk Betonforenings årlige konference "Dansk Betondag", som samler op mod 200 fagfolk inden for byggesektoren. Ud over den faglige anerkendelse, som Betonprisen er udtryk for, ledsages Betonprisen af et beløb på 50.000 kr.Læs om prismodtageren i indstik fra Magasinet Beton

Udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft hos Aalborg Portland modtager pris for klimavenlig beton

Jesper Sand Damtoft, der er udviklingsdirektør hos Aalborg Portland, er modtager af Betonprisen 2019. Prisen blev uddelt af Dansk Betonforening, der er et fagteknisk selskab under IDA, Ingeniørforeningen.

Priskomiteens begrundelse:
Om begrundelsen for valget af årets prismodtager hedder det bl.a., at Jesper Sand Damtoft igennem en lang årrække har været nøgleperson og en af de drivende kræfter bag innovation og udvikling af bedre og mere klimavenlige betoner: "Som udviklingsdirektør har Jesper Sand Damtoft været leder for udviklingen af nyere og langt mere klimavenlige cementer med en kvalitet som de traditionelle cementer, men som ved anvendelsen reducerer CO2-aftrykket fra cementen med 30 procent," som det hedder i bedømmelseskomiteens indstilling.

Årets prismodtager anerkendes desuden for at have sikret, at klimatiltagene er gået hånd i hånd med udviklingen af nyt konkurrencedygtigt produktionsudstyr og for hans "insisteren på at fastholde kvalitet, holdbarhed og performance for de nye cementer og nye betontyper således, at de kan anvendes i praksis".
I indstillingen omtales Jesper Sand Damtoft desuden som en rollemodel, når det gælder om at kombinere teoretisk arbejde og praktisk anvendelse, ligesom han fremhæves for sin evne til at motivere og begejstre betonbranchen på tværs af samarbejdspartnere, universiteter, leverandører m.fl.Læs om prismodtageren i indstik fra Magasinet Beton

Betonpris går til teamleder i Betoncentret på Teknologisk Institut.
Det bliver civ.ing, Ph.d, Lars Nyholm Thrane, teamleder i Betoncentret på Teknologisk Institut, der modtager Betonprisen 2017, som Dansk Betonforening står bag.

Priskomiteens begrundelse:
Lars Nyholm Thrane har altid haft interesse for naturvidenskab, og derfor var det naturligt for ham at blive optaget på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) med tanke på at blive bygningsingeniør. I 2002 endte han med at blive ErhvervsPh.d-studerende, og efter afhandlingen fortsatte Lars Nyholm Thrane som konsulent i Betoncentret på Teknologisk Institut. Efter et stykke tid blev Lars Nyholm Thrane seniorkonsulent, og i 2014 blev han teamleder med fokus på bl.a. produktudvikling.

I indstillingen til Betonprisen har Bedømmelseskomiteen i sin juryudtalelse sagt bl.a. følgende:
.."Lars har i en lang årrække været et af de bærende fundamenter i forskningen indenfor betonteknologien, han har med sin solide faglige baggrund kombineret med sund praktisk sans været et uvurderligt bindeled imellem forskning i og udførelse af betonkonstruktioner"

Og endvidere:
.."Lars er en dygtig formidler af resultaterne, han går aldrig af vejen for at stille op med indlæg på konferencer over hele kloden, og hans inspirerende foredrag nyder stor anerkendelse i alle kredse at betonindustrien"

Succesfuld mønsterbryder modtager fornem betonpris

Priskomiteens begrundelse:
Professor Kristian Dahl Hertz, DTU tildeles Betonprisen 2015 for sin markante, banebrydende og innovative indsats inden for forskning og udvikling af betonkonstruktioner med særligt fokus på betonelementer.

Kristian Hertz har gennem de senere år udmærket sig som mønsterbryder og iværksætter i en ellers ofte noget konservativ branche. Kristian Hertz har hermed demonstreret, at man kan kombinere forskningsbaserede og innovative tekniske ideer med stringente forretnings- og kommercialiseringsplaner.

Kristian Hertz har altid troet på vigtigheden af tværfaglighed forstået som innovativ kombination af dybe fagligheder. Kristian er derfor en polytekniker i ordets bedste forstand. Selv mestrer han betonteknologi, konstruktionsmekanik, CAD, akustik og brandteknologi, blot for at nævne nogle emner.  Kristian Hertz har også en bred erfaring fra både rådgiver og universitetsmiljøet, hvor han har fungeret som lektor (DIA-B), institutdirektør og nu professor (DTU).

Kristian Hertz arbejde har ført til en succesfuld spin out virksomhed – kaldet ABEO – et navn som på latin betyder at forandre eller at transformere.
Det tekniske grundlag for ABEO er lagt gennem to af Kristian Hertz’ patenter – ’Super-Lette Konstruktioner’ og ’Perlekædearmering’, oprindeligt udtaget af DTU, hvor Kristian Hertz arbejder som professor i bygningskonstruktioner ved Instituttet for Byggeri og Anlæg. Vejen fra ide til virksomhed gik gennem et samarbejde mellem opfinder, stiftere, DTU og en venturekapitalfond og demonstrerede, at den innovationsproces, som vi normalt forbinder med biotek-branchen også kan bruges i byggebranchen.

Professor Kristian Dahl Hetz er født i 1950, og hans evner til innovation og nytænkning beviser derfor, at man ikke behøver gå i stå og på pension, bare fordi man runder de 60 år. Betonbranchen venter sig endnu mere fra Kristian fremover!

Priskomiteens begrundelse:
Betonprisen 2013 tildeles Finn Bach for hans utrættelige og succesrige indsats for at udvikle betons konstruktionstekniske egenskaber og samtidigt at skabe forståelse for betons æstetiske muligheder. Denne indsats er sket ved, at Finn Bach i over 25 år har stået for at lære arkitekter og ingeniører om beton.

Lektor Finn Bach har siden 1979 undervist de kommende arkitekter i betonens lyksagligheder og med succes brugt sin baggrund som civilingeniør og licentiat i "måling af egenspændinger og plasticitetsmetoden" for de nye, unge, kreative brushoveder på Kunstakademiets Arkitektskole. Resultatet af indsatsen kan ses i bybilledet - mange unge arkitekter ser beton som deres foretrukne byggemateriale.

Samtidigt har Finn Bach som leder af Dansk Konstruktions- og Betoninstitut siden 1985 organiseret og gennemført den væsentligste del af efteruddannelsen i beton og betonkonstruktioner for danske ingeniører. I hundredvis har danske ingeniører været på ½, 1 eller 2-dages kurser for at lære om nye standarder, beregningsmetoder, vinterforanstaltninger eller kunsten at armere - for blot at nævne nogle få emner.

Finn underviser ikke selv meget hos DKBI, men arrangerer kurserne og finder og hyrer kompetente undervisere. Finn ejer evnen at få underviseren til at yde sit bedste. Finn er altid hjælpsom og bevarer roen selv få dage før kurset, hvor undervisningsmateriale og kursusplan ofte stadig mangler fra lærerens hånd. Finn taler roligt til fornuften og får tingene til at glide.

Den samlede indsats af Finn's virke kan næppe overvurderes. En opsummering af alle de mange "elevers" læring og større kompetence ville give et bjerg af viden - og den danske bygge- og anlægsbranche havde stået langt svagere uden Finn Bach's indsats.

Priskomiteen er overbevist om, at Finn's faglige kompetence, vedholdenhed og stabilitet - alt kombineret med hans stærke personlige egenskaber - har været og forhåbentligt længe fremover vil være den cocktail, der sikrer en superb kvalitet i undervisningen.

Derfor tildeles Finn Bach Betonprisen 2013.

Priskomiteens begrundelse:
"Prisen tildeles Mette Glavind for sin evne til at sikre samarbejde om styrkelse og gennemførelse af forskning og udvikling - mellem betonverdenens tre hjørnestene: Universiteterne, Teknologisk Institut og betonerhvervet. Mette Glavind har igennem de sidste 10 år været ansvarlig for Betoncentret på Teknologisk Institut og har med en række store samarbejdsprojekter om blandt andet selvkompakterende beton, grøn beton og grønne betonkonstruktioner, sensorer i beton og senest fiberbeton vist en vedholdende evne til både at skaffe midler og at sikre disse midlers anvendelse på en måde, hvor både universiteterne, teknologisk og erhvervet får nytte heraf.

Senest har Mette i samarbejde med DTU sikret, at et Ekspertcenter vedrørende beton til infrastrukturprojekter har set dagens lys. Det er vigtigt i et lille land, der i dette årti skal anvende beton som primærmateriale til Femern, Metroring og en række bane- og vejprojekter."

Priskomiteens begrundelse:
Københavns Zoo har gennem mange år benyttet beton som et grundlæggende materiale i havens udformning og udvikling. Elefanthuset kan ses som et foreløbigt højdepunkt i en stadig stigende kvalitetsbevidsthed i anvendelse af beton som et fleksibelt og naturligt materiale, som når det anvendes rigtigt, står godt til den natur som haven formidler.

E. Pihl & Søn har som entreprenør gennemført en række vanskelige og smukt udførte bygværker i beton. Elefanthuset viser i særlig grad, hvordan E. Pihl & Søn gennem firmaets omhyggelighed og kvalitetsbevidsthed medvirker til at tilføre byggeri i beton særlige værdier.

I Elefanthuset forenes bygherrens og entreprenørens stræben. Resultatet er beton anvendt på ypperste måde.

Priskomiteens begrundelse:
Betonprisen tildeles i anerkendelse af virksomhedens årelange indsats inden for udførelse af betonreparationer på et højt fagligt niveau. Dette relaterer sig bl.a. til følgende forhold:
Virksomhedens tidlige og vedvarende erkendelse af det samfundsmæssige behov for udvikling af metoder til og korrekt udførelse af reparation af moderne betonkonstruktioner.

Virksomhedens forståelse for nødvendigheden af uddannelse og motivation af medarbejdere som grundlag for sikring af kvaliteten i det udførte arbejde.
Samt virksomhedens evne til at gennemføre og fastholde denne strategi resultarende i opnåelse af betonreparationer af høj kvalitet.

Priskomiteens begrundelse:
Prisen tildeles civilingeniør, ingeniørdocent Ervin Poulsen for sit livslange arbejde med løsning af betons styrke- og deformationsegenskaber såvel undervisningsmæssig sammenhæng som i forsknings- og udviklingsmæssig henseende.

I arbejdet har Ervin Poulsen i betydelig grad medvirket til at skabe de fysiske rammer for Ingeniørakademiet herunder opbygning af laboratoriefaciliteter med direkte sigte på det undervisningsmæssige.
Ervin Poulsen har udvist et stærkt engagement inden for norm- og standardiseringsarbejde.

Ervin Poulsen har udført en stor indsats for at gøre dansk betonteknologi kendt i den store verden, og for at virkeliggøre den teoretiske viden i praksis.

Ervin Poulsen's litterære arbejde er således af et imponerende omfang og kvalitet. Arbejdet har senest belyst materialetekniske egenskaber og konstruktionstekniske muligheder i henseende til anvendelse af "kulfiberbaserede materialer til forstærkning og reparation.

Priskomiteens begrundelse:
"Prisen tildeles Mogens Peters Nielsen og Bent Feddersen i forening for deres utrættelige arbejde med at udvikle og implementere plastiske beregningsmetoder for betonkonstruktioner.

Når betonforeningen har valgt at tildele Mogens Peter Nielsen og Bent Feddersen Betonprisen i fællesskab, er det for deres arbejder med at få en fremragende teori implementeret til praktisk brug".

Med følgende begrundelse:
Carsten Fischer har med sine Tv-udsendelser om de senere års store anlægs-konstruktioner:

 • Storebæltforbindelsen og Øresundsforbindelsen
 • Givet nogle meget fine skildringer af menneskene bag bygværkerne, såvel betonarbejderne, konstruktørerne, tilsynet og bygherrerepræsentanterne.
 • Med styrke medvirket til at nuancere opfattelsen af hvilken betydning beton og betonkonstruktioner har haft og fortsat vil have for det danske velfærdssamfund.
 • Formidlet forståelsen for de ingeniørmæssige udfordringer, som ligger bag opførelsen af sådanne bygværker.

"For sit livslange og inspirerende forskningsarbejde med - på et fysisk (kemisk og mekanisk) grundlag - at analysere og beskrive brud- og pakningsmekanismer og derigennem skabe det teoretiske grundlag for systematisk fremstilling og anvendelse af nye avancerede betontyper med ekstreme styrke og tæthedsegenskaber. Hans Henrik Bache har gennem sine dybtgående og fagligt inspirerende, teoretiske analyser anvist nye veje i dansk betonteknologisk forskning og har gennem sine arbejder bidraget til at give dansk betonforskning international standard".

 • "Fordi han i sit hidtidige kariereforløb som projekterende og tilsynsførende, som producent, og som inspirator for udviklings- og forskningsaktiviteter har vist stor forståelse for og indsigt i materialet beton.

 • Fordi han har ydet, og yder en stor indsats inden for såvel dansk som europæisk standardiseringsarbejde. Han har med ildhu forfægtet sine og Danmarks synspunkter i CEN-arbejdet.
  ##Fordi han som deltager i den offentlige debat om beton med vægt har argumenteret for sine synspunkter. Sagligt, men bestemt aldrig kedeligt.

 • Fordi han med stor insigt har gjort kvalitetsstyring til noget logisk og forståeligt og dermed aktivt har gjort en indsats for at Danmark har førertrøjen på.

 • Fordi hans fingeraftryk sidder på stort set alt, hvad der sker inden for betonområdet, og fordi han er en af betonens sande venner.
  Med tildelingen af betonprisen 1996 har bedømmelseskomiteen ønsket at fokusere på det fremadrettede og for at medvirke til, at betonens image som et holdbart, fleksibelt byggemateriale styrkes".

 • "Fordi han gennem hele sit virke som bygherre med stor personligt engagement og mod har fastholdt og fået gennemført de kvalitetskrav, som er blevet afledt af de overordnede kvalitetskrav og de gennemførte forsknings- og udviklingsaktiviteter, på trods af den både interne og offentlige turbulens, der næsten uundgåeligt er knyttet til meget store anlægsprojekter - senest naturligvis i forbindelse med Storebæltsprojektet.

 • Fordi han både i sin nuværende og tidligere i Vejdirektoratet har sikret de fornødne økonomiske midler til at gennemføre og rapportere det research- og udviklingsarbejde, som har været betingelsen for disse organisationers førende rolle på bygherresiden i udviklingen af dansk beton- og holdbarhedsteknologi".

"For at de på unik vis evner at profilere og internationalisere danske betonelementvirksomheder i udlandet og herhjemme. Inden for produktudvikling og produktionsteknik har virksomhederne været grænseoverskridende til gavn for såvel samfund som branchen. Når de har udviklet nye produkter og byggesystemer baseret på beton, har de måttet udvikle ny produktionsteknologi. Det er evnen til kombination af produktudvikling, teknologiudvikling og markedsudvikling inden for betonsektoren, der er begrundelsen for tildelingen".

"For deres mangeårige samarbejde i et meget idérigt og utrætteligt arbejde for udvikling af højkvalitetsbeton, specialbetoner med systematisk forbedret holdbarhed. I deres samarbejde har de ved fælles snilde og med stor opfindsomhed udviklet en lang række metoder og apparater til systematisk betonanalyse og strukturanalyse - udviklet stærkt forbedrede betonrecepturer og udviklet helt originale og meget effektive blande- og støbemetoder, specielt beregnet for disse avancerede betoner, - alt sammen med det mål for øje at fremstille og løbende kontrollere beton, betonbelægninger og betonkonstruktioner på et materiale-teknologisk meget højt plan".

"For sit omfattende arbejde med klarlægning af betonens nedbrydningsmekanismer, især korrosion af armeringsjern. Denne forskning foregår på et højt internationalt niveau, ofte i samarbejde med udenlandske betonforskningslaboratorier".

"For sin livslange satsning på løsning af betonens holdbarhedsproblemer og søgning i dybden efter forklaringen på betonens materialeteknologiske - specielt holdbarhedsmæssige - opførsel. Desuden for sit arbejde for at gøre dansk betonteknologi kendt i den store verden og sine væsentlige bidrag til udviklingen af gasbeton samt import af kendskab til alkali-kisel-reaktioner, cementpastastruktur og om frysning i beton".

"For deres indsats inden for hærdeteknologien, kortlægning af temperatur- og styrkeforhold under hærdningen, arbejdet med at øgre den indhøstede viden praktisk tilgængelig, tilasning af den nye viden til arbejdsmetoder og processtyring og udvikling af metoder til kvalitetskontrol, der samtidig kan udnyttes til en løbende regulering af arbejdsprocessen".

"For sin dybtgående teoretiske behandling af brokonstruktioners beregningsmetoder ved anvendelse af edb".

"For sin forståelse" af betonens materialistiske egenskaber og konstruktionstekniske muligheder og for sin indsats ved udvidelsen af betonens anvendelseområder".