Publikationer

Tekniske publikationer

Smukke betonoverflader - konstruktivt design / 2003
Publ. 44: 1995 "Armeringskorrosion i chloridpåvirket beton"
Publ. 43: 1995 "Praktisk anvendelse af fiberbeton"
Dansk Betonforenings arbejdsgruppe vedrarende fiberbeton har indsamlet oplysninger om i alt 118 danske konstruktioner, der er udført med fiberbeton i perioden 1985-94. Langt den starste mængde fiberbeton anvendes til præfabrikerede facade- og tagelementer.... 
Publ. 38: 1992 Dansk Betonforenings anvisning for katodisk beskyttelse?
Traditionelt repareres skadet beton ved, at revnet, afskallet, chloridholdigt og karbonatiseret beton borthugges, armeringsstalet renses, og omradet udstabes med martel eller beton. Som et alternativ til disse traditionelle reparationsmetoder er der i nyere tid udviklet de elektrokemiske reparationsmetoder....
Publ. 35: 1990 "Recommendations for curing of concrete"
Dansk Betonforenings anvisning for efterbehandling af beton.
Anvisningen beskriver de krav, der i dag stilles med hensyn til vandtab for en given konstruktion i en given miljøklasse, samt de beregningsmetoder, der er til rådighed til vurdering af fordampning af vand fra nyudstøbte betonoverflader.

I anvisningen gives en gennemgang af de praktiske muligheder, for udtørringsbeskyttelse. Denne version indeholder både en engelsk og dansk udgave af anvisningen.
Efterbehandling af beton - 1989 incl. rettelsesblad
Publ. 34: 1989 "Anvisning for genanvendelsesmaterialer i beton til passiv miljøklasse"
+ Tillæg til DBF's anvisning nr. 34 af 1995
Kontroljournal - 1988
Projektideer til betonprojekter - efterbehandling / 1987
Orintering om CEB / 1986
Særskrift vedr. DBF bedømmelseskomité / 1984
Betonblanket - BBB
Projektideer til betonprojekter - tilsætningsstoffer / 1983-1984
Brouheld - 1976
Publ. 1: 1977 "Betons holdbarhed -en oversigt"
Publ. 2: 1977 "Statistikken bag den nye betonnorm"
Publ. 2: 1978 "Flydebeton"
Publ. 4: 1977 "The role of ready mixed concrete in the construction industry"
Publ. 4: 1978 " Prøvningmetoder for beton"
Publ. 6: 1979 "Betonuddannelserne i Danmark"
Publ. 6: 1977 " Seminar om brudmekanik"
Publ. 9: 1980 "Farø Broerne"
Publ. 11: 1981 " Brandpåvirkede betonkonstruktioner"
Publ. 12: 1981 " Tilsætningsstoffer til beton - datablad"
Publ. 14: 1981 "Luftindblanding i beton"
Publ. 15: 1982 " Plastificering af beton"
Publ.L 17: 1983 Holdbare svømmebassiner"
Beton og tøsalt - 1973
Tolerancer for betonelementers hovedmål - 1975