• Øvrige

HISTORISK BETON - Hvorfor og hvordan bevarer vi den? + Beton fra 1960'erne: Betonelementer/Høje Gladsaxe

Tid og sted
Høje Gladsaxe
Høje Gladsaxe 49
2860 Søborg

HISTORISK BETON - Hvorfor og hvordan bevarer vi den? 

Dansk Betonforening og Dansk Beton inviterer til det femte af seks fyraftensmøder om Historisk Beton. Hvorfor og hvordan bevarer vi det? 

Ved arrangementerne ser vi på fem betonbygninger fra hver deres epoke. Vi zoomer ind på, hvorfor betonen er bevaringsværdig. Rådgivere, entreprenører og bygherrer fortæller om, hvordan beton bevares i praksis, og om vi kan gøre det bedre.

De fem epokespecifikke arrangementer suppleres med et intermezzo med et foredrag af den internationalt anerkendte bevaringsarkitekt Gunny Harboe. Intermezzoet ser stort på betonepokerne og lægger i stedet op til en diskussion i plenum om historisk beton, bevaring og kulturarv.

8. maj - Beton før 1890'erne: Den uarmerede beton/Vestvolden

13. maj - Betonbevaring i internationalt perspektiv

5. juni - Beton fra 1930'erne: Den tidlige jernbeton/Overformynderiet og Palægaragerne

12. juni - Beton fra 1950'erne: Beton griber om sig/Vestbadet

21. august - Beton fra 1960'erne: Betonelementer/Høje Gladsaxe

4. september - Beton fra 1970'erne: Brutalisme og skala/ Herlev Hospital

Beton! Gennem mere end 150 år har beton været det moderne materiale par excellence. Men beton er ikke bare beton. Beton udvikler sig i takt med industrialisering fra 1800-tallet og op igennem det 20. århundrede. Det blev synonymt med modernismen, og i dag er det verdens mest brugte byggemateriale. Men det 20. århundredes moderne arkitektur er nu historie, og beton er blevet bevaringsværdigt. Betonen bærer på store historier om samfundsforhold, industri og håndværk, mennesker og kultur. Dermed bliver betonbevaring mere og andet end en rent teknisk disciplin. Betonbevaring får dermed et kulturarvsperspektiv, som fører til spørgsmål om Hvorfor bevare og krav til Hvordan vi bevarer betonen.

Foredragsrækken er tilrettelagt for Dansk Beton og Dansk Betonforening af arkitekt Grethe Pontoppidan, arkitekturet aps, i samarbejde med direktør Torben Seir og konservator Sanne Spile fra Seir Materialeanalyse A/S samt ingeniørdocent ved DTU Tommy Johansen.

Beton fra 1960'erne: Betonelementer/Høje Gladsaxe

Arrangementet i Høje Gladsaxe gør status på betonrenoveringerne i et de meste kendte elementbyggerier i Danmark og rejser en debat om, hvad betonelementbyggeriets almindelige ry betyder for bevaring af betonen.

Høje Gladsaxe er et af de store almene betonelementbyggerier fra 1960-70'erne og har allerede gennemgået adskillige renoveringer. Den oprindelige betonfacade står kun delvis synlig. Mere generelt er ingen beton vel så udskældt som 1960'ernes og 70'ernes betonelementbyggeri. I Dansk Betons jubilæumsskrift fra 2007 sagde Johan Peter Paludan, direktør fra Fremtidsforskningsinstituttet. "Betonbyggeriet skal væk fra det ensartede og standardiserede, som har en stor del af skylden for betons image som stift, gammeldags, urokkeligt og kedeligt", og arkitekt Bjarke Ingels udtalte: "Den danske byggeindustri hænger totalt fast i efterkrigstidens elementbyggeri uden overhovedet at udnytte betonens fornemste egenskaber, at materialet er flydende og kan fastfryses i enhver tænkelig form."

Høje Gladsaxe under konstruktion. Foto: Gladsaxe Byarkiv

PROGRAM

Sted: Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe 49, 2860 Søborg

Forplejning: Der serveres kaffe og kage samt sandwich

  • Velkomst ved Dansk Beton og Grethe Pontoppidan
  • Byggeriets industrialisering efter 2. verdenskrig. Hvorfor er Høje Gladsaxe bygningsarv? Foredrag ved seniorforsker, Nationalmuseet, Vibeke Andersson-Møller
  • Høje Gladsaxe og betonelementerne. Chefinspektør Ivan Kjær Andersen viser rundt og gør status på betonrenoveringerne
  • Mellem utopi og dystopi - betonens politiske kulturhistorie 1960-85. Foredrag ved historiker Ph.d. Mikkel Høghøj
  • Autentisk bygningsarv og bevaringens virkning. Debatoplæg ved Sidse Gudmann-Høyer

Gratis arrangement.