• Øvrige

Perlekædebroer og andre nye superlette konstruktioner

Tid og sted
DTU, Lyngby
Bygning 116, aud. 83, Bygningstorvet 116,
Anker Engelundsvej
2800 Lyngby

Kom og hør om udviklingen af de super-lette konstruktioner og perlekæde teknologien, som nu er godt på vej ind på markedet.

Buebroer har til alle tider været optimale fra et statisk perspektiv, men de har i de sidste 50 år været for dyre at fremstille i vores del af verden. Perlekædeteknikken løser dette problem og med den seneste udvikling løser den også det klassiske problem med skæv last på en bue. Perlekæde teknologien kan også bruges til hvælvinger og kupler i bygninger og en mængde andre formål.

De super-lette konstruktioner og perlekædeteknologien udvikles bl.a. i forbindelse med indsatsområdet lette miljørigtige betonkonstruktioner ved DTU, i en mængde studenterprojekter, phd projekter, og i undervisningen på kurset "Super-light structures".

Ud over at mindske miljøbelastningen tilbyder de super-lette konstruktioner bl.a. bedre brandmodstandsevne og lydisolering i vore bygninger, nye bjælkeløse elementbaserede bygningstyper med krumme former, som ikke kræver støbning på stedet osv.

Professor Kristian Hertz fortæller om arbejdet med de nye teknologier ved DTU Byg og præsenterer en række nye utraditionelle bygværker med vidt forskellige geometriske løsninger og tekniske problemstillinger.