• Øvrige

SMART inspektion af betonkonstruktioner

Tid og sted
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 127, rum 013
2800 Lyngby

Vi bruger meget tid og penge på at inspicere og vedligeholde vores infrastruktur for at kunne garantere sikkerheden og et effektivt transportsystem og naturligvis også for at reducere resourceforbruget ved at holde liv i konstruktionerne længst muligt. Er det mange penge: Ja, der bruges ligeså meget på drift og vedligehold som der bruges på nyanlæg - så det er essentielt

Civilingeniør Anders Bøwig Brøndum fortæller om RAMBØLL's nyeste erfaringer med inspektion af konstruktioner: Hør hvordan droner anvendes til inspektioner og 3D-modellering af forskellige konstruktioner og hør om RAMBØLL's indledende erfaringer med den nyeste teknologi. Hør hvordan man anvender ikke-destruktive on-site målinger af fx korrosionshastigheder i kombination med prøveudtagning, mikroskopering og laboratorieforsøg for at finde den optimale strategi til at følge op på den første inspektion.

Erfaringerne viser at denne kombination ofte er en særdeles smart måde at gennemføre inspektioner og vurderinger på, da det minimerer trafikantgener og samtidig reducerer omkostninger til eftersynsingeniører, til gunst for både arbejdsmiljø og bygherrens budgetter.