• Øvrige

Virtuel Generalforsamling Dansk Betonforening

Tid og sted
IDA Conference
Kalvebod Brygge 31-33,
1780 København V

Online Generalforsamling Dansk Betonforening

Grundet Corona afholdes Dansk Betonforenings generalforsamling i år som en online generalforsamling.

Dansk Betonforening er et socialt og fagligt forum, hvor alle, der har interesse for beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

Du finder vedtægter på dette link.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar 2020.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning om arbejdet i selskabet.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
 4. Fremtidigt arbejde og budget for 2020
 5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt