• Øvrige

Bella Sky Hotel: Design og bygning af verdens skæveste hotel

Tid og sted
VIA University College
Banegårdsgade 2
8700 Horsens

Bella Sky Hotel har været et fantastisk projekt med store arkitektoniske, ingeniørmæssige og praktiske udfordringer.

Ved designet blev der lagt stor vægt på et unikt design, der bl.a. medførte at hotellet hælder mere end det skæve tårn i Pisa - hvilket ledte til en del ingeniørmæssige udfordringer af både teoretisk og praktisk grad. Designet og udnyttelsen af pladsen har derudover ledt til en række udfordringer og muligheder.

Mødet er målrettet studerende og yngre kandidater, men erfarne ingeniører kan også have glæde af at deltage

Billedkilde: Rambøll

Foredraget vil indeholde en gennemgang af følgende emner:

  • Baggrund for projektet
  • Generel opbygning
  • Hovedstatikken for lodret og vandret last
  • Nogle af de største tekniske udfordringer

Oplevelser og erfaringer fra projektet præsenteres af Kaare K. B. Dahl, der 
som senior projektchef forestod Rambøll's arbejde på projektet www.ramboll.dk/projects/rdk/bella-hotel.

Dansk Betonforening er vært ved en forfriskning under mødet.