• Øvrige

Flydebeton - Udfordringer med støbninger

Tid og sted
Navitas
Auditoriet
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus

Flydebeton anvendes i meget stort og stadigt stigende omfang til gulvstøbninger, men endnu ikke meget til vægstøbninger. Ved dette arrangement ser vi nærmere på flydebeton til vægstøbninger, og især på de forhold, der kræver særlig opmærksomhed.
Flydebeton - eller rettere selvkompakterende beton - anvendes i meget stort og stadigt stigende omfang til gulvstøbninger, men endnu ikke meget til vægstøbninger.

Der er efterhånden stort kendskab til de særlige forhold, der skal tages i betragtning, når flydebeton anvendes til gulvstøbninger.

Flere og flere ønsker at anvende flydebeton til vægstøbninger, hvilket på mange områder er en god idé. Anvendelsen kræver dog særlige overvejelser og foranstaltninger, hvis resultatet skal blive tilfredsstillende.
Manglende hensyntagen til de særlige materiale-tekniske parametre, som gælder for flydebeton, kan let føre til mindre hensigtsmæssige resultater, og i værste fald til ulykker.

Som det er gældende for udførelse af alle betonarbejder, opnås de bedste resultater, når man går respektfuldt til opgaven, og man forholder sig både til udfaldskrav og materiale- og udførelsesparametre inkl. det anvendte materiel.

Ved dette arrangement bringer vi indlæg om materialet, forskallingen og byggepladsudførelsen.

Under de herskende COVID19 forhold forbeholdes arrangementet desværre tilpasset eller aflyst med kort varsel.

PROGRAM

Kl. 15.00 - 15.10 Velkomst og kort introduktion dagens program
v. Ivan Nielsen/Jesper Juel Pedersen, Idé- og foredragsudvalget i Dansk Betonforening

Kl. 15.10 - 15.40 Flydebeton eller selvkompakterende beton - hvad er det?
v. produktchef Jørgen Schou, Unicon A/S
Indlægget vil komme ind på historien bag fabriksbetonproduktet flydebeton og give indblik i dets særlige materialeforhold og anvendelse suppleret med betragtninger om kontrol-og arbejdsmiljømæssige forhold

Kl. 15.40 - 16.10 Forskallingsforme til støbninger af søjler og vægge med flydebeton
v. Ivan Nielsen
Flydebeton opfører sig som frisk beton hovedsageligt som en væske, hvilket stiller særlige krav til grejet og dets anvendelse

Kl. 16.10 - 16.25 Pause

Kl. 16.25 - 16.55 Entreprenørens opmærksomhedspunkter under udførelsen
v. projektleder, Jesper Juel Pedersen, CG Jensen A/S
Indlægget ser på de byggepladsspecifikke forhold, der er relevante at tænke over, når flydebeton skal anvendes til vægge og søjler herunder, nødvendigheden af afstemning med bygherre og udseende, etablering af tæthed af form, oprensninger inden støbning og støbehastighed

Kl. 16.55 - 17.00 Afrunding og tak for i dag
v. Ivan Nielsen/Jesper Juel Pedersen, Idé- og foredragsudvalget i Dansk Betonforening