• Øvrige

Online Temadag: Kunstige betonrev til gavn for miljø og samfund?

Tid og sted
Online live.
Via egen pc, tablet eller telefon

Fremtiden står for døren med øgede krav til miljømæssig bæredygtighed, grøn energi, kyst og klimasikring samt aktiv genopretning af vores økosystemer og biodiversitet, ikke mindst i havområderne omkring os.

Denne temadag vil skyde gang i debatten om, hvordan man med fordel kan koble alle disse behov i bestræbelserne på at skabe nye løsninger.

På dagen præsenteres således ideer til hvordan verdenen bl.a. kan anvende kunstige rev til at skabe mere liv i havet, og hvordan betonen giver nye muligheder for sådanne rev. 

De store og accelererende udbygninger af havvindmølleparker, øgede krav til kystsikring pga. klimaændringer, havneudbygninger pga. øget folketal i byerne er således ikke kun nødvendige for produktion af grøn energi og klimasikring, men kan også designes til at bidrage til en markant styrkelse af livet i havene.

Du får på dagen en introduktion til de tanker som DTUs forskere i samarbejde med Dansk Betonforening gør sig i disse år omkring hvordan vi på sigt skabe win-win løsninger for industri, energi og miljø til havs.

Ved dagens afslutning kan du deltage i debatten og give dit bidrag til hvad der skal undersøges fremover - for vi forventer at der kan komme efterfølgende arrangementer og projekter.

Dagen henvender sig til eksperter, aktører og beslutningstagere indenfor alle de berørte områder. Dagen er dog også særdeles velegnet for studerende, der ønsker en indføring i området og som måske senere ønsker at være en del af arbejdet med at skabe et bedre liv i havet.

Arrangør/Kontaktperson: Per Goltermann, pg@byg.dtu.dk

Arrangør:
Arrangementet er arrangeret i et samarbejde imellem Dansk Betonforening, Dansk Selskab for Marinbiologi, DTU Aqua og DTU Byg - studerende er meget velkomne, da mødet kan inspirere til studenterprojekter, DTU Grøn Dyst, specialiseringer og meget andet.

PROGRAM

15.30 Velkomst og motivation
v/ Professor Per Goltermann, DTU Byg og Dansk Betonforening
Forskningspolitisk medarbejder Christian Riisager-Simonsen, DTU Aqua og Dansk Selskab for Marinbiologi

15.35 Kunstige rev: hvad kan de og hvad er potentialet for samfundet?
Internationale erfaringer præsenteres, der viser, at det marine liv kan styrkes igennem en systematisk udbygning af kunstige rev - der fortælles om erfaringer og muligheder for at opnå miljømæssige gevinster.
Seniorforsker Jon C. Svendsen, DTU Aqua.

15.55 Hvorfor er beton en egnet materiale til især revdesign?
Beton har evnen til at udvikle en lignende mineralogi som koralrev i havmiljøet og kan designes til at have alle typer af overflader og strukturer. Dette kan understøtte udviklingen af det marine liv maksimalt og måske begge muligheder udnyttes bedre?.
Lektor Wolfgang Kunther, DTU Byg

16.15 Reconciliation Ecology- Blue is the new Green
Experiences from over 10 countries will be presented, explaining how marine ecosystems can be supported with custom designed seawalls, tidal pool and produced in concrete.
CEO Ido Sella. Co-Founder & CTO, ECOncrete Tech LTD.

16.35 Kaffepause

16.55 Sådan tænker en kommune at lave et kunstigt rev
Der berettes om kommunens overvejelser, udfordringer og muligheder i at anlægge et kunstigt rev i kommunens havmiljøområde - det vil give forskere og entusiaster et godt overblik over hvad der skal til. En forbedring af fiskelivet i det kommunale nærområde giver også mange lokale gevinster udover selve det marine miljø og er derfor en naturlig del af en kommunes planlægning med impact på mange områder
Chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg kommune

17.15-18:15 Diskussion i breakout-rooms, networking og afslutning
Vi er lige i starten med at tale om kunstige rev, så lad os tale sammen om konceptet, om behovene, udfordringerne og de mulige løsninger - det er særdeles vigtigt for vores og havmiljøets fremtid.
Facilitator: Christian Riisager-Simonsen m.fl.