• Øvrige

Webinar: Anvendelse af betonstandarden DS EN 206

Tid og sted
Online live.
Via egen pc, tablet eller telefon

Et nyt dansk anneks til betonstandarden DS/EN 206 gør det bl.a. muligt at bruge en cement med et mindre CO2-aftryk og op til 100 pct. genanvendt beton. Annekset indeholder en række væsentlige ændringer, som alle, der arbejder med beton, bør sætte sig ind i. Hør mere på Dansk Standards webinar, der afholdes i samarbejde med Dansk Betonforening.

Betonstandarden DS/EN 206, der er den vigtigste standard på betonmaterialeområdet, er nu opdateret med et nyt dansk anneks med krav til egenskaber, produktion og overensstemmelse, der bl.a. gør det muligt at bygge med en mere miljøvenlig cement i betonen. 
Annekset DS/EN 206 DK NA:2020 gælder for al beton, der udstøbes på byggepladser og på elementfabrikker, og er sammen med den europæiske standard DS/EN 206 lovpligtigt efter BR18.

Det nye anneks betyder bl.a., at man fremover må anvende den nyudviklede og mere miljøvenlige cementtype, Portlandkompositcement, som udleder ca. 30 % mindre CO2 ved produktionen og op til 100 pct. genanvendt beton som tilslag. Desuden indeholder annekset uddybende krav til vidensniveau, uddannelse og erfaring for betonproducenter samt en række andre væsentlige krav, som du kan høre mere om på dette webinar.

Arrangør: Dansk Standard.
Medarrangør: Dansk Betonforening

Det får du ud af at deltage

  • Viden om bygningsreglementets produktkrav til beton
  • Indblik i DS/EN 206 DK NA 2020 samt de vigtigste ændringer i det nye danske anneks
  • Mulighed for at stille spørgsmål om DS/EN 206 DK NA 2020

Målgruppe:
Producenter af beton og delmaterialer samt rådgivende ingeniører, entreprenører, myndigheder og andre der arbejder med beton, delmaterialer og betonteknologi.

PROGRAM

09.30: Velkomst og præsentation af Dansk Standard
v/Kåre Groes, konsulent, Dansk Standard

09.35: Sammenhængen mellem BR18 og DS/EN 206 samt de overordnede ændringer i annekset
v/Kåre Groes, konsulent, Dansk Standard

09.45: Indblik i det nye danske anneks til betonstandarden DS/EN 206 DK NA:2020
v/ Jens Mejer Frederiksen, betonspecialist, COWI og medlem af Dansk Standards udvalg for betonteknologi

10.15: Nye muligheder for at bygge bæredygtigt med grønt cement
v/ Jacob Thrysøe, Produktteknisk konsulent, Aalborg Portland A/S og medlem af Dansk Standards udvalg for betonteknologi.

10:35-11.00: Spørgsmål til oplægsholderne og afrunding
v/ Kåre Groes, konsulent, Dansk Standard