• Øvrige

Besøg i ankerblokken på Lillebælt

Tid og sted
Lillebæltsbroen
Gl. Strandvej 81
5500 Middelfart

Lillebæltsbroen er projekteret af Chr. Ostenfeld & W. Jønson (senere COWI).

Broen er opført af Monberg og Thorsen A/S samt "Brokonsortiet Lillebælt" bestående af entreprenørfirmaerne: A. Jespersen & Søn A/S, J. Saabye & O. Lerche A/S, Dansk Entreprenørselskab Christiani & Nielsen A/S.

De to kabler der bærer hængebroens dæk, er fastgjort i en ankerblok i hver ende af kablerne. Hver ankerblok består af en stor jorddækket betonplade, hvorpå der er faststøbt to ankerhuse, ét ankerhus til hver kabelende. Hver ankerblok er belastet med ca. 70.000 ton jord.

Under dette besøg vil Jens Præst Nielsen fra vejdirektoratet kommer og fortæller lidt om driften og brugen af broen.