• Øvrige

Byggematerialer under mikroskopet

Tid og sted
DTU
Bygning 116
2800 Lyngby

Byggematerialer under mikroskopet: Hvordan finder vi ud af (næsten) alt om materialerne?

Hvad gør man når man skal vedligeholde eller forny et byggeri, hvor man reelt ikke kender den materialekvalitet der er anvendt, det oprindelige materiale eller en reparation eller hvilke råmaterialer der blev anvendt ? Mød materiale-detektiven Sara.

Erfaringen viser at hvis man ikke ved det, så er der en stor risiko for at fx et forkert reparationsmateriale leder til store problemer for fx bevaringsværdige byggerier

På mødet fortæller geolog Sara Hoffritz om sit detektivarbejde som materiale-specialist indenfor byggematerialer. Hun forklarer hvordan hun er i stand til at obducere et materiale ved brug af mikroskopering og dermed sikre det korrekte valg og design af det nye materiale.

I mange tilfælde er identifikation af råmaterialernes oprindelse nødvendig, for at fx en mørtel kan opnå samme performance som den ældre mørtel, der oprindeligt blev anvendt. 

Sara er geolog fra 2014, hvorefter hun har arbejde med materialekontrol, skadesanalyse og dokumentation af kvaliteten og nedbrydning af beton - men har de senere år arbejdet mest med obduktion og vurdering af eksisterende materialer fra ældre konstruktioner. Analyserne hjælper i det videre arbejde med hvad er historien bag bygværket eller objektet, og hvorledes det kan og bør renoveres.

Mødet er målrettet studerende og yngre kandidater.

Arrangør: Mødet er arrangeret i samarbejde imellem Dansk Betonforening og IDA Materialeteknologi.