• Øvrige

Byggepladsbesøg på Sallingsundbroen

Tid og sted
Hotel Pinenhus
Pinen 3
7870 Roslev

Der vil være repræsentanter fra de tilsynsførende Ingeniører fra Vejdirektoratet og Sweco.

Dansk Betonforening og IDA Mors Thy inviterer til byggepladsbesøg på Sallingsundbroen den 03. Oktober 2022, kl. 15.30-18.00 med afsluttende spisning.

Vi mødes på Hotel Pinenhus, hvor renoveringsprojektet af broen vil blive gennemgået. Der vil blive serveret en øl/vand.

Herefter går vi op på broen og tager en gennemgang af broarbejderne.

Da beton udgør omkring 5-9% af verdens samlede CO2-udledning - er der samtidig fokus på at bidrage til at reducere betonens klimaaftryk i byggeriet. Der arbejdes med at implementere; CO2-optimeret projektering af betonkonstruktioner, brug af cement med lav CO2-udledning (FutureCem) og brug af bæredygtigt armeringsstål, der er produceret af skrot."

Byggeriet er i et stadie hvor der er rige muligheder for at se de forskellige faser i byggeriet. De vigtigste udfordringer og muligheder vil blive forklaret ved besøget.

Deltagerne på ekskursionen skal bære refleksvest, sikkerhedssko og sikkerhedshjelm, som alle kan lånes på DTU ved fremmøde på Nordvej 120, DTU, 2800 Lyngby.

Mødet er målrettet til studerende og yngre kandidater.