• Øvrige

Byggepladsbesøg UN17: Integration af de 17 verdensmål i et byggeri

Tid og sted
DTU
Nordvej 120
2800 Lyngby

Hvis du som studerende er interesseret i at se hvordan et moderne byggeri organiseres, så kom med på denne ekskursion til byggeriet UN17, hvor vi specielt vil bese to af de seks byggefelter med en blanding af betonkonstruktioner og trækonstruktioner. Byggeriet har i design og udførelse lagt vægt på en integration af FN's 17 verdensmål og er et godt eksempel på udfordringer og muligheder i et moderne byggeri. Se evt. mere her: www.un17village.dk

Om byggeriet skriver NREP bl.a.: "I UN17 Village etableres et byggesystem, der minimerer klimaaftrykket og sikrer fleksibilitet i byggeriet. Der vælges derfor en bjælkekonstruktion i så stort et omfang som muligt, samt ikke-bærende facadekassetter. Dette optimerer mængden af materialer ifm. konstruktionen, samtidig med at det sikrer bygningens overordnede fleksibilitet ift. skiftende behov og vilkår i bygningens levetid. I tillæg til dette er der fokus på at implementere træ som konstruktionsmateriale i så stort et omfang som muligt.

Da beton udgør omkring 5-9% af verdens samlede CO2-udledning - er der samtidig fokus på at bidrage til at reducere betonens klimaaftryk i byggeriet. Der arbejdes med at implementere; CO2-optimeret projektering af betonkonstruktioner, brug af cement med lav CO2-udledning (FutureCem) og brug af bæredygtigt armeringsstål, der er produceret af skrot."

Byggeriet er i et stadie hvor der er rige muligheder for at se de forskellige faser i byggeriet. De vigtigste udfordringer og muligheder vil blive forklaret ved besøget.

Deltagerne på ekskursionen skal bære refleksvest, sikkerhedssko og sikkerhedshjelm, som alle kan lånes på DTU ved fremmøde på Nordvej 120, DTU, 2800 Lyngby.

Mødet er målrettet til studerende og yngre kandidater.