• Øvrige

Generalforsamling Dansk Betonforening

Tid og sted
IDA Conference
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
 4. Fremtidigt arbejde og budget for 2022
 5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar 2022.

Kun medlemmer af netværket Dansk Betonforening har stemmeret på generalforsamlingen.

Du kan læse formandens årsberetning her.

Vedtægter: Du kan læse vedtægter her.

Arrangør: Dansk Betonforening - IDA, Ingeniørforeningen.