• Øvrige

Made in (more) sustainable concrete

Tid og sted
Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Nu byder partnerne i Bæredygtig Beton initiativet til den anden konference siden initiativet blev søsat i 2019. 

Der er sket meget indenfor grøn omstilling af byggeriet de seneste år, og det går rigtig stærkt nu. 

Moderator: Ane Cortzen

Hvordan går det med at få reduceret betonens klimaaftryk? 

Det gør vi status på igen! Konferencen er for alle byggeriets parter. 
Her samles hele værdikæden til netværk, til inspiration, til debatter og oplysning. 

Nu gør vi betonstatus igen!

Beton fylder fortsat meget i det byggede miljø og vil også gøre det de kommende 10 år både i Danmark og globalt.

Der er fokus på betonens klimaaftryk. Der bliver arbejdet med at finde løsninger. Der bliver investeret i ny teknologi. Der samarbejdes bredt i branchen for at betonbranchen tager sin del af ansvaret for at nå Danmarks samlede 70% målsætning.

 • Men hvordan går det så med det?
 • Hvor langt er vi?
 • Hvad er de gode og mindre gode eksempler på grøn omstilling?
 • Hvad sker der politisk, lovgivningsmæssigt, indenfor forskningen, i produktionen - for at indfri visionen?

Der er sket meget indenfor grøn omstilling af byggeriet de seneste år, og det går rigtig stærkt nu. Flere og flere virksomheder får implementeret mere bæredygtige løsninger og efterspørgslen på bæredygtigt byggeri stiger. Og endelig står vi på kanten til at der indføres krav til CO2 for byggeriet.

Det er således relevant at gøre status og samle byggeriets aktører til en dag med drøftelser af, hvor langt vi er nået og hvad der skal til for at komme helt i mål.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Dansk Beton, Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, WE BUILD DENMARK og Aalborg Portland.

Bliv medlem af Dansk Betonforening
Bliv medlem af Dansk Betonforening, få alle nyhederne og deltag til specialpris på konferencer

Medlemskab af Dansk Betonforening er gratis for IDA-medlemmer, tilmeld dig her.

Er du ikke medlem af IDA?
For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Er du ikke IDA Medlem og vil gerne være medlem af Dansk Betonforening, kan du tegne et gæstemedlemskab via denne formular. Årskontingent er kr. 500,-.

Firmamedlemskab kan tegnes via denne formular.

Info om person- og billeddata
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Når du er tilmeldt som deltager på denne temadag, vil du også automatisk modtage info om næste temadag/konference indenfor samme fagområde.

Bemærk: På denne temadag vil der måske blive taget billeder. Materialet vil blive anvendt på vores hjemmeside som reklame for lignende arrangementer/konferencer. 
Rent legalt betyder det: Ved at deltage i denne temadag giver du dit samtykke til, at arrangøren kan tage billeder af dig, uden at nogen parter kompenseres herfor.

Tilmeld dig her

PROGRAM


Download program


09:00-09:30 Morgenmad og registrering

09:30-09:40 Velkomst
v. Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton, DI Byggeri & moderator Ane Cortzen

09:40-10:00 En måned til klimakrav i bygningsreglement og nye ambitiøse klimakriterier i DGNB
v. Mette Qvist, adm. direktør i Green Building Council
I mere end 10 år har DGNB certificeringer været en af de helt store drivere for mere bæredygtig bygge- ri. Om godt en måned bliver klimakrav indført ge- nerelt til byggeri over 1000 m2 og samtidig indfø- res nye kriterier til DGNB certificeringer. Hvor skal vi hen og hvad er ambitionerne?

10:00-10:20 Bygherrens indspark til den grønne omstilling af betonbranchen
v. Adm. Direktør Hans Bo Hyldig, FB gruppen
Bygherrens rolle er central i den grønne omstilling af byggeriet. FB Gruppen har været storforbruger af beton gennem mange år. Hvad er ønskerne til betonbranchen i fremtiden?

10:20-10:50 Debat 1 - Topchefernes corner
Grøn omstilling af betonbranchen kræver samarbejde på tværs. 
I topchefernes corner diskuterer topledere udfordringer og muligheder for grøn omstilling i byggeriet og hvordan beton fortsat kan indgå som et centralt byggemateriale.

Paneldeltagere:

 • Hans-Bo Hyldig, Adm. Direktør i FB Gruppen
 • Mette Qvist, adm. direktør i Green Building Council
 • Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll
 • Martin Manthorpe, Direktør for Strategi, Forretningsudvikling og Public Affairs i NCC
 • Claus Bering, adm. direktør i CRH Concrete og formand for DI Byggeri


10:50-11:10 Pause

11:10-11:35 Innovation i cement: Kan vi opfylde fremtidens klimamål for byggeri?
v. John Provis, professor ved University of Sheffield
Betonens CO2-aftryk påvirkes i høj grad af cementen. Dette indlæg vil behandle nøgleudfordringer som den europæiske og globale cementindustri møder på vej til net-zero, samt analyse af de mest udbredte strategier anvendt og et indblik i det potentiale innovative cementtyper kan spille for betonens samlede CO2-aftryk.

11:35-12:00 Kan vi fange CO2 fra cementfremstilling, hvad kræver det, og hvornår får vi det at se i Danmark?
v. Jesper Sand Damtoft, Group Sustainability and R&D Director, Cementir Holding
Cementfremstilling medfører udledning af CO2, dels fra afbrænding af brændsler, dels fra den kemiske proces når kridt varmes op og omdannes. Sidstnævnte CO2 udledning kan kun reduceres ved etablering af CO2 fangst anlæg. Den teknologi rykker tættere på i Danmark.
Men hvad kræver det, hvor langt er vi og hvordan kommer det til at ske? Det giver Jesper et overblik over.

12:00-12:25 3D printede betonkonstruktioner - et greb til materialebesparende betonkonstruktioner
v. Thomas Juul Andersen, sektionsleder hos Teknologisk Institut
3D print teknologien så dagens lys for en del år siden - også i betonindustrien. Men er det fortsat blot fyrtårnsprojekter og showcases eller hvor langt er vi fra at se teknologien i anvendelse i præfabrikation og på byggepladser. I projektet N3XTCON udvikles fremtidens 3d-betonprintteknologi og giver et billede af teknologiens stadie globalt og i Danmark.

12:25-13:15 Frokost

13:15-13:40 Beton i mærkningsordninger
v. Amdi Schjødt Worm, chefspecialist hos Arkitema
DGNB, Svanemærkning, Bygningsreglement, Levels, Taksonomi - ja grøn omstilling i byggeriet er en jungle af krav, reguleringer, certificeringer mv. Amdi vil give et indblik i, hvor de forskellige ordninger efterlader betonen.

13:40-14:05 Betons CO2 andel i byggeriet
v. Buket Tozan, Videnskabelig assistent ved Aalborg Universitet
BUILD har med deres forskning og analysearbejde lagt sporene til de krav, som nu bliver indført i Bygningsreglementet. Rapporten om de 60 byggerier spiller en afgørende rolle for de krav som er sat. Men hvad er betonens aftryk egentlig i de data, som BUILD har analyseret. Det giver Buket et svar på.

14:05-14:35 Debat 2 - Fremtidens corner
Unge mennesker er heldigvis meget optaget af klimadagsorden. Det ansvar næste generation påtager sig i forhold til at holde politikere og erhvervsledere op på deres løfter er nøglen til den grønne omstilling - også i betonbranchen. Debat 2 tager afsæt i samme udgangspunkt som topledernes debat tidligere på dagen. Vi spørger næste generation af topledere, hvad der skal til her og nu i betonbranchen for at fremme den grønne omstilling.

Paneldeltagere:

 • Sarah Cecilie Andersen, Industrial PhD student, Teknologisk Institut
 • Niron Nirmalananthan, Bæredygtigheds- koordinator ved Spæncom
 • Camilla Hjørringgaard, Product Engineer & Sustainability ved Unicon
 • Daniel Halberg Spiegelhauer, chefingeniør, Rambøll
 • Jonas Bodholdt, Projektleder LM Byg A/S


14:35-14:55 Pause

14:55-15:20 Nedrivernes erfaringer og rolle når beton skal genanvendes og genbruges
v. Rasmus Krag, KMA- og bæredygtighedschef, Tscherning
Der generes hvert år store mængder af betonaffald i Danmark og med den øgede fokus på cirkulær økonomi stilles der nye krav til nedrivernes rolle. Med udgangspunkt i konkrete cases, vil Rasmus give et indblik i forskellige løsninger samt de muligheder og udfordringer, der er for genanvendelse og genbrug af beton set fra nedrivernes perspektiv.

15:20-15:45 Et hus på vejen mod det CO2-reducerede betonbyggeri
v. Jakob Strømann-Andersen, Director, Innovation & Sustainability, Partner, Henning Larsen
I projektet udvikles det teknologiske grundlag for, at der kan bygges et smukt og funktionelt fælleshus i beton med et minimalt CO2-aftryk i udviklingsområdet Kanalbyen i Fredericia. Der er i projektet fokus på at udvikle materialebesparende konstruktioner ved designoptimering og optimeret forbrug af beton, hvor betonens sammensætning har et minimalt CO2-aftryk.

15:45-16:10 Lancering af "Branchevejledning for design- optimering af betonkonstruktioner"
v. Morten Leen, Chief Sustainability Officer i AP Pension og Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton
I regi af Bæredygtig Beton initiativet er der netop sendt en ny branchevejledning i høring. Branchevejledningen for designoptimering af betonkonstruktioner skal danne grundlag for dialog mellem byggeriets parter om, hvordan vi sikrer os, at når vi bygger i beton, så bruger vi kun den nødvendige mængde cement, beton og armering.

16:10-16:15 Opsamling på dagen
v. Ane Cortzen

16:15-17:00 Betoncafé
Netværk - tak for i dag