• Øvrige

Generalforsamling Dansk Betonforening

Tid og sted
IDA Conference, 
Kalvebod Brygge,
København V

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab til orientering

4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af kritisk revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar 2023.

Kun medlemmer af netværket Dansk Betonforening har stemmeret på generalforsamlingen.

Vedtægter: Du kan læse vedtægter her.