• Øvrige

Spændbeton

Tid og sted
Inge Lehmanns Gade 10,
Aarhus havn, 
8000 Aahus C

Administrerende direktør Bjarne Landgrebe fra CCL Scandinavia A/S giver en præsentation om anvendelse af spændarmering.

Vertikal Spændarmering har som princip været anvendt i over 500 bygningskonstruktioner i Danmark over de seneste 15 år.

På mødet gives en præsentation af systemet og dets virke samt eksempler på anvendelse.

Endvidere præsenteres konceptet "efterspændte betondæk", hvor CCL kan forestå projektering af betondæk samt levere og udføre spændarmering til dækkene.

Systemet skal bl.a. anvendes på Lighthouse - hvor projektering udføres i samarbejde med Rambøll og udførelse i samarbejde med Aarsleff.

Der vil blive serveret en let anretning.