• Øvrige

Webinar: Verdens største kunstige rev Nye havvindmølleparker skal gavne havmiljøet

Tid og sted
Webinar,
Via egen pc, tablet eller telefon

Danmark vil anlægge en særdeles stor mængde havvindmølleparker, som på godt og ondt vil påvirke livet i havet.

Mødet forklarer hvordan nye havvindmølleparker kan bringes til at være en gigantisk gevinst for havmiljø og fiskebestande.

Verdens havmiljø og livet i havet er under konstant pres: Der er derfor en voksende fokus på tiltag, der medvirker til at genoprette havmiljøet - ikke blot frivillige tiltag, men i fremtiden sandsynligvis direkte krav om at anlæg i og ved havet skal gavne havmiljøet.

Danmark og resten af verdenen vil anlægge en særdeles stor mængde havvindmølleparker, som på godt og ondt vil påvirke livet i havet. Mødet har derfor fokus på hvordan nye havvindmølleparker kan bringes til at være en gigantisk gevinst for havmiljø og fiskebestande.

En række foredragsholdere vil fortælle om visioner, planer og erfaringer på området - men mødet vil også adressere en del af de mulige problemer og udfordringer en sådan stor og brat udbygning af havvindmøllerne kan medføre.

Udbygningen bliver reelt et "Living Lab", hvor man vil kunne følge effekterne af disse møller på havmiljøet, ved overvågning af parkerne, men vil også kræve en vis eksperimentering med at designe den gode og effektive støtte af havmiljøet.

Udbygningen bliver samtidigt en fantastisk mulighed for inddragelse og fornyelse af en række miljøtunge uddannelser.

Dagen henvender sig til eksperter, aktører og beslutningstagere indenfor alle de berørte områder.

Dagen er dog også særdeles velegnet for studerende, der ønsker en indføring i området og som måske senere ønsker at være en del af arbejdet med at skabe et bedre liv i havet.


Arrangør: Dansk Betonforening - IDA, Ingeniørforeningen.

PROGRAM

15.30 Velkomst og motivation
Professor Per Goltermann, DTU Construct og Dansk Betonforening

15.35 Genopretning af Danmarks havmiljø
Tænketanken Hav fortæller om hvordan de arbejder med en helhedsorienteret/økosystembaseret tilgang til et forbedret havmiljø - om hidtidige erfaringer med sammenstilling af samfundsmæssige aktiviteter, den resulterende miljøpåvirkning og konsekvenserne for havets tilstand.

Seniorkonsulent Mads Christoffersen og Programchef Claus Frier, Tænketanken Hav - genopretning

16.00 Tabte og kommende rev i Nordsøen: Kan havmøllers fundamenter fungere som naturbaserede løsninger?
Meget tyder på, at der var store forekomster af skaldyr som hestemuslinger og østers i Nordsøen for 100 år siden, hvor de havde rev-funktioner til gavn for fisk og andre marine organismer. Disse forekomster forsvandt i det 20'ende århundrede - men vi ser nu en enorm udbygning af havmølleparker med fundamenter og stensætninger.

Præsentationen fortæller om undersøgelser af om havmøller og fundamenter kan fremme naturbaserede løsninger og bidrage til at genskabe de tabte rev-funktioner.

Seniorforsker Jon Christian Svendsen, DTU Aqua

16.25 Sameksistens i Vindmølleparker: Kan havmøllerparker giver mere end bare fossilfri strøm?
Den grønne omstilling kraver en massiv opbygning af havvindmølleparker. I takt med at parker dækker større og større arealer, skal det udvikle et model for hvordan man kan kombinere i praksis havvindmølleparker med andre aktiviteter i ét og samme område for at bidrag positiv til havmiljøet og biodiversiteten. En af verdens førende vindmølleudviklere fortæller om erfaringer og ambitioner og hvordan man kan støtte sameksistens.

Bioscience Expert Matthieu Povidis Delefosse, Vattenfall

16.50 Kaffepause

17.10 Brug af beton i kunstige rev
Beton anvendes i flere lande som et custom-designet materiale til kunstige rev, hvor materialevalg og struktur har vist sig at være vigtige parametre. Der præsenteres erfaringer med cementtypers indflydelse på de nye habitater, om materialets indflydelse på de biotoper, som opstår og over hvilken tidshorisont biotoperne opstår.

Mange af udenlandske cementtyper har vi endnu ikke erfaringer med i den danske infrastruktur eller i de unikke brakvandsforhold i de indre farvande. Oplægget præsenterer, hvor der skal skabes en bedre viden for at sikre det optimale materialevalg og struktur i fremtidens kunstige rev og fremme biodiversiteten.

Lektor Wolfgang Kunther, DTU Sustain

17.35 EUs erfaringer med alternativ finansiering af biodiversitet
Stephen Hart fra den Europæiske Investeringsbank fortæller om European Investment Banks og EU Kommissionens erfaringer med Natural Capital Financing Facility og perspektiverer dette i forhold til finansiering af biodiversitet i havprojekter

Senior Loan Officer Stephen Hart, European Investment Bank

17.50 Østersøens Living Lab - sådan kan de løfte uddannelserne
Den voksende fokus på at nyanlæg skal understøtte og forbedre miljø og biodiversitet giver helt nye muligheder og kan lede til et paradigmeskifte i uddannelsernes fokus. En DTU innovationschef præsenter sine visioner om de fantastiske muligheder der ligger i en inddragning af de Living Labs, der naturligt opstår ved Femern Byggeriet, ved Rødby, ved
havvindmølleparkerne ved Bornholm. Data og erfaringer med forbedring af miljø og biodiversitet i disse områder kan give fornyelse til mange miljø uddannelser og udnytte DTU's nye Residential Campus i Rødby og på Bornholm

Innovationschef Viggo Kærn, DTU Sustain

18.15 Afrunding og opsamling.

Facilitator: Forskningspolitisk medarbejder Christian Riisager-Simonsen