• Dansk Betondag

Dansk Betondag 2012

Tid og sted
Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Pl. 4, 9000 Aalborg

Program:

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Formand for DBF Jørgen Schou

09:10 - 09:40 Velkomsttale
v/Viceborgmester Steen Royberg, Aalborg Byråd (V)

Aalborg har i mange år været kendt som betonens by. Det er derfor særlig interessant, hvordan byens industrihistorie tænkes ind i kommunens visioner for fremtidig byudvikling og vækstrate i Aalborg.

09:40 - 10:10 Betons akustiske potentialer
v/Bo Mortensen, Gade & Mortensen A/S

Hvilke udfordringer og muligheder findes der i arbejdet med akustiske forhold i bygninger med betonkonstruktioner og betonoverflader? Konsekvenser af nyere krav til lydisolation og de bygnings- og rumakustiske udfordringer ved introduktionen af termoaktive konstruktioner eller overflader vil blive præsenteret.

10:10 - 10:40 Hvor bevæger betonkravene sig hen?
v/ Anette Berrig, Dansk Byggeri

Revision af produktstandarden for beton, EN 206 og Almindelige Arbejdsbetingelser for Betonbroer, AAB, er i øjeblikket ved at bevæge sig ind den afsluttende fase. Et overblik over de vigtigste ændringer vil blive præsenteret.

10:40 - 11:20 Pause

11:20 - 11:40 Styrkeudvikling og kloridindtrængning i moderne betontyper - gælder modenhedsfunktionen?
v/ Martin Kaasgaard, Teknologisk Institut

I en undersøgelse under ?Ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen? er udvikling af styrke samt modstand mod kloridindtrængning blevet bestemt for forskellige betontyper, med henholdsvis flyveaske og slagge, hærdet ved temperaturer fra 10 til 60 grader.

11:40 - 12:20 Ny Nørreport - bare en omisolering?
v/ Michael Bredsdorff og Henrik Vincentsen, Banedanmark

Nørreport Station er Danmarks største station målt i antal brugere. De logistiske udfordringer er store, når knapt 12.000 m² ?bro? skal hovedistandsættes alt imens driften skal opretholdes over som under jord.

12:20 - 13:45 Frokost

13:34 - 14:15 Bedre boligveje - forslag fra en design workshop
v/ Jan L. Støvring, Institut for Geovidenskab, naturressourcer og planlægning, Københavns Universitet

Nye muligheder åbner sig, når vi udfordrer daglige rutiner - også for beton. Minder og drømme sætter den danske boligvej i centrum. Boligvejen er alt for vigtig til at være en selvfølge. Dansk Beton Belægningsgruppen tager fat i byplanlæggeres og arkitekters interessefelter.

14:15 - 14:45 Undervandsbeton under og over vand / Ballastbeton
v/ Jørn A. Kristensen, Rambøll A/S

Hvilke særlige krav stilles der til undervandsbeton og ballastbeton? Der redegøres for overvejelser vedrørende recepter samt udførelsesmæssige forhold og erfaringer ved støbning af undervandsbeton omkring Vilsundbroens pille 1, på 14 m dybde, samt ballastbeton i bunden af Limfjordstunnelen, hvor betonen skulle kunne belastes med tunge køretøjer allerede efter 2 ? 3 døgn.

14:45 - 15:15 Selvkompakterende beton med stålfibre til betonkonstruktioner I / Selvkompakterende beton med stålfibre til betonkonstruktioner II
v/ Thomas Kasper, COWI A/S og Anders Nybroe, MT Højgaard A/S COWI A/S

Igennem de sidste to år er der i et udviklingsprojekt blevet arbejdet med tilsætning af stålfibre i selvkompakterende beton (SFR SCC). I år er resultaterne af dette arbejde ved at blive omsat til praksis på Slagelse Omfartsvej, hvor to broer opføres med udstrakt anvendelse af SFR SCC. Indlægget vil fokusere på designforudsætninger og omsætning af forsøgsresultater fra laboratoriet til praktisk anvendelse på byggepladsen.

15:15 - 16:00 Pause

16:00 - 16:25 Teknologianvendelse som præmisse for fremtidens betonkonstruktioner
v/ Stefan Brandt Johansen, E. Pihl & Søn A.S.

E. Pihl & Søn A.S. har i en årrække arbejdet systematisk med teknologianvendelse i forbindelse med design og udførelse af betonkonstruktioner. Virksomheden vil præsentere sine erfaringer med teknologianvendelse ved gennemførte projekter.

16:25 - 16:50 Vandrensningsanlæg i Bangladesh
v/ Jens Bastrup, MT Højgaard A/S

I Bangladesh opføres et renseanlæg i beton med kapacitet til at forsyne mere end 2 millioner mennesker med drikkevand. Projektet og de særlige udfordringer ved at arbejde i et U-land præsenteres.

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion
v/Gitte Normann, VIA University College

Tak for i dag
v/Jørgen Schou, formand for Dansk Betonforening


Udstillere ved Dansk Betondag 2012:
Aalborg Portland A/S, BASF A/S, Betonelement EXPAN dalton by CRH Concrete A/S, Center for Betonuddannelse, Christiansen & Essenbæk A/S, COWI A/S, dankalk K/S, Dansk Beton, DK Beton A/S, EMINERAL A/S, Fosroc A/S, Haucon A/S, Kobra Forme A/S, Mapei Denmark A/S, NIRAS A/S, Peikko Danmark, Pro-Tex A/S, Rambøll Danmark A/S, Sika Danmark A/S, SKAKO Concrete A/S, STO Danmark A/S, Teknologisk Institut, Teqton.