Arrangementer

Dansk Betondag

Dansk betondag er en årlig tilbagevendende begivenhed, der anses som et af DBF's "flagskibe". Med undtagelse af af DBF's 25, 40, 50 og 70 års jubilæum, som blev holdt i København, er "Betondagen" altid et provins arrangement.

Dagen holdes som et heldagsmøde, hvor aktuelle emner i branchen behandles dels ved foredrag, dels ved diskussioner. Det er et heldagsarrangement, hvorfor der er mulighed for at gå i dybden med emnerne, eller at få emnerne belyst fra flere sider.

Betondagen er ofte præget af betonfolk, der er med år efter år, og de føler sig derfor blandt gamle venner. Nye i branchen har mulighed for at få nye venner. Især ved aftenens arrangement, hvor festdeltagerne til en bedre middag synger fra betonsangbogen, og derefter til lang ud på aftenen diskuterer emner af fælles interesse over enkelt øl.

På betondagens andendag er der tradition for en ekskursion, som indeholder både faglige og kulturelle besøg. Det er blevet sådan, at det ofte er ekskursionsmålets placering, der bestemmer, hvor i landet Betondagen skal foregå.