• Øvrige

Generalforsamling Dansk Betonforening

Tid og sted
IDA Mødecenter
Kalvebod Brygge 31 - 33
1780 København V

Kom til generalforsamling og mød netværket Dansk Betonforening.

Dansk Betonforening er et socialt og fagligt forum, hvor alle, der har interesse for beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen indstiller Christian Munch-Petersen til valget
 2. Årsberetning om arbejdet i selskabet
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
 4. Fremtidigt arbejde og budget for 2019
 5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
 6. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet nogen forslag
 7. Valg af formand
  Anette Berrig er på valg i år. Bestyrelsen foreslår genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Kirsten Riis går af pga. 6 års-reglen
  Jørgen Schou og Martin Henriksen er på valg
  Bestyrelsen indstiller Jørgen Schou og Martin Henriksen til genvalg og Helle Howe Kjærgaard samt Niels Højgaard Pedersen til nyvalg
 9. Valg af suppleanter
  Der skal ikke vælges nogen suppleanter
 10. Valg af kritisk revisor
  Bestyrelsen indstiller Svend Erik Gaardmand til genvalg
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar.