• Øvrige

Spændbeton

Tid og sted
Navitas
Aarhus Havn,
8000 Aarhus

Administrerende direktør Bjarne Landgrebe fra CCL Scandinavia A/S giver en præsentation om anvendelse af spændarmering.

Vertikal Spændarmering har som princip været anvendt i over 500 bygningskonstruktioner i Danmark over de seneste 15 år.

På mødet gives en præsentation af systemet og dets virke samt eksempler på anvendelse.

Endvidere præsenteres konceptet "efterspændte betondæk", hvor CCL kan forestå projektering af betondæk samt levere og udføre spændarmering til dækkene.

Systemet skal bl.a. anvendes på Lighthouse - hvor projektering udføres i samarbejde med Rambøll og udførelse i samarbejde med Aarsleff.

Der vil blive serveret kaffe /øl og en let anretning.

Arrangør: Byggeteknisk Gruppe, IDA Østjylland
Medarrangør: Dansk Betonforening