• Øvrige

Virtuel Generalforsamling Dansk Betonforening

Tid og sted
Online live.
Via egen pc, tablet eller telefon

Kom til generalforsamling og mød netværket Dansk Betonforening.
Dansk Betonforening er et socialt og fagligt forum, hvor alle, der har interesse for beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning om arbejdet i selskabet.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
 4. Fremtidigt arbejde og budget for 2021
 5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar 2021.

Kun medlemmer af Dansk Betonforening har stemmeret.

Vedtægter: Du kan downloade vedtægter her.

Læs mere / Tilmelding