• Øvrige

Webinar: Anlægskonstruktioner langs Ringsted-Femern Banen

Tid og sted
Online live.
Via egen pc, tablet eller telefon

Anlægskonstruktioner langs Ringsted-Femern Banen

PROGRAM

Ringsted Femern Programmet v. anlægschef Karin-Inge Gade Schultz
Ringsted-Femern Banen er Danmarkshistoriens største anlægsbyggeri og bliver en port mod Femern Bælt Tunnelen og til Europa. Banen giver pendlere og passagerer en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog. I årene frem mod åbningen opgraderer og moderniserer Banedanmark jernbanen mellem Ringsted og Rødby, så den er klar til den nye trafikkorridor til Tyskland. Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks største infrastrukturprojekter med et budget på 9,5 milliarder kroner.

Bropakkerne, udskiftning / ombygning af mindre broer v. anlægschef Karin-Inge Gade Schultz
Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning, udbygning til dobbeltspor og elektrificering, dette inkluderer om og / eller nybygning af mere end 100 broer. Indlægget vil fokusere på de mange betonbroer langs strækningen, samt status for arbejdet.

Ny bro over Masnedsund v. projekteringsleder Uwe Hess
I Vordingborg er opført en ny sporbærende bro over Masnedsund: Den nye bro er udført som en præfabrikeret elementbro med elementer med en vægt på mere end 1000 t. Entreprisen har desuden omfattet tilslutningsanlæggene på begge sider af Masnedsund.

Ny bro som supplement til den eksisterende Kong Frederik IX v. projektchef Mette Koch Sonnenborg
I Nykøbing Falster er det nødvendigt at bygge en ny bro over Guldborgsund tæt på den eksisterende Kong Frederik IX's bro. Den nye bro vil på samme måde som en eksisterende bro blive en klapbro. Den nye bro skal elektrificeres ligesom resten af Ringsted Femern Banen.

Billedkilde: Banedanmark