• Øvrige

Webinar: Vi reducerer CO2-udledningen med 70%: Hvor langt er vi nået?

Tid og sted
Online live.
Via egen pc, tablet eller telefon

Vi reducerer CO2-udledningen med 70%. Kom og hør om: Vores ambitioner - Hvor langt vi er nået? - Hvor vi er på vej hen?

Hør om vores ambitioner 
Danmark vil reducere sin CO2-udledning med 70% inden 2030. 
Dette er meget ambitiøst og den danske betonbranche har derfor udarbejdet en roadmap for at sikre en hurtig og effektiv reduktion af udledningen.

Hvor langt vi er nået? 
På mødet præsenteres erfaringer med hvad der allerede nu er opnået igennem en ny, grøn fabriksbeton (der er i handelen) og hvordan et forbedret konstruktions-design kan reducere CO2-udledningen yderligere.

Hvor vi er på vej hen? 
Fremtiden kræver uddannelse af nye og dygtige ingeniører, nytænkende forskning og ambitiøse visioner. 

På mødet præsenteres et projekt "den grønne søjle", hvor design, materialer og konstruktioner er samtænkt for at få den optimale effekt. 

Der præsenteres universitetsforskning i samarbejde med industri og studerende. Der præsenteres det seneste projekt Carbon Capture, som på sigt kan blive en del af den danske cementproduktion.

Dette webinar blev ikke optaget, og kan derfor ikke ses som video efterfølgende

PROGRAM

15.00 Velkomst v/Per Goltermann, IFU

15.05 Visioner og ambitioner
v/Dorthe Mathiesen, Chef for Dansk Beton, DI Dansk Byggeri
Bæredygtig Beton Initiativets roadmap for en 70 % reduktion præsenteres

15.20 Grøn beton - nu i handelen
v/Ib Bælum Jensen, Teknologi- & kvalitetschef, Unicon
Der fortælles om CO2-reduktioner og erfaringer ved brug af den grønne færdigbeton, der nu er i produktion

15.45 Hvad kan der spares ved et grønt konstruktionsdesign
v/Bjarne Landgrebe, Direktør, A/S Skandinavisk Spændbeton
Designet kan reducere CO2-udledningen markant ved brug af optimalt design og materialer. Der præsenteres en case fra et aktuelt/muligt projekt

16.10 Kaffepause og bio-break

16.25 CO2 reduktion i de bærende konstruktioner
v/Gry Haxholm og Camilla Jakobsen, studerende, DTU og tidligere AU
To studerende fortæller om deres ideer, overvejelser og resultater fra deres projekt, hvor statik, design og materialevalg blev koblede for at minimere CO2-udledningen. Der gives et indblik i hvordan et studenterprojekt udvikler sig.

16.50 Cirkulært byggeri og CO2-reduktion
v/Lisbeth M. Ottosen, Professor, DTU Byg
Direkte genbrug af beton rummer store muligheder for CO2 reduktion. I det nye Grand Solution projekt "BusinessReuse" fokuseres der på at udvikle metoder og systemer til dokumentation af den tekniske kvalitet af genbrugsbeton i forhold krav sat ud fra den nye anvendelse. Projektets idegrundlag præsenteres.

17.15 Forventninger og muligheder med carbon capture teknologi
v/Thomas Uhd, Head of Sustainability & External Relations, Cementir Nordic&Baltic
Hos Aalborg Portland er man i fuld gang med at afdække de tekniske og økonomiske vilkår for CO2-fangst, -lagring og -anvendelse. Perspektiverne er CO2-neutral cement, men inden vi når dertil er der behov for de rette politiske rammer og et marked, som efterspørger et meget mere bæredygtig product. Hør om mulighederne og udfordringerne ved CO2-fangst.

17.40 Afslutning & kommende arrangementer v/Pernille Nyegaard, IFU