• Øvrige

Bæredygtighed i designet: Hvordan griber vi det an?

Tid og sted
DTU,
Bygning 116,
aud. 82,
Kongens Lyngby

Bæredygtighed i designet er fremtiden, men hvad er det egentlig?

Det rummer både muligheder og udfordringer og kræver nytænkning.

På mødet præsenteres fremgangsmåder og erfaringer med de mange forskellige muligheder:

Skal man rive ned og bygge nyt og energivenligt?

  • Skal man renovere og i så fald hvordan?
  • Hvad skal man tage hensyn til og hvordan afvejer man de mange forskellige krav før man vælger den bedste løsning?
  • Hvordan kan man sammenligne løsninger og materialer på miljø- og totaløkonomiske parametre?
På mødet vil chefkonsulent og teamleder Christine Collin fortælle om, hvordan man udvikler og vurderer forskellige designløsningers bæredygtighed.

Oplægget vil byde på et overblik over markedstendenser i et globalt såvel som nationalt perspektiv med særlig fokus på kommende lovgivning i Danmark herunder den Frivillige Bæredygtighedsklasse og CO2-krav i bygningsreglementet fra 2023.

Derudover vil der være en indføring i generelle metoder og værktøjer som anvendes i arbejdet med bæredygtigt byggeri så som bæredygtighedscertificeret byggeri (DGNB, Svanemærke), livscyklusvurdering (LCA) og totaløkonomi (LCC) belyst med cases fra projekter.

Christine har studeret Byggeteknologi og Bygningsdesign på DTU og blev kandidat i 2016, hvorefter hun har arbejdet som rådgivende ingeniør.

Mødet er målrettet studerende og yngre kandidater.