• Øvrige

Direkte genbrug af betonelementer

Tid og sted
IDA Conference,
Kalvebod Brygge,
København V

Danmark har en stærk tradition for at anvende betonelementer i byggeriet og derfor udgør præfabrikerede betonelementer også et stort volumen i den danske bygningsmasse.

Den nuværende praksis for håndtering af betonelementer, når bygninger skal nedrives, er typisk nedknusning.


Men i stedet for at nedknuse betonelementerne, kan elementerne genbruges direkte i nyt byggeri, så både funktion bevares og CO2-udledningen reduceres.
De 5 udviklingsprojekter

  1. Ressourceblokken
  2. Structural Reuse
  3. (P)RECAST
  4. Nye samlinger til genbrugte huldæk
  5. Muligheder for direkte genbrug af huldæk

arbejder lige nu på at løse de barrierer, der er for direkte genbrug af betonelementer. 
Hør mere om projekterne, status og erfaringer, når vi på dagen sætter fokus på direkte genbrug af betonelementer.

Program

13.00 Velkomst v. Jesper Juel Pedersen

13.05 Introduktion til direkte genbrug af betonelementer v. Katja Udbye Christensen, Teknologisk Institut

Oplægget vil kort give en introduktion til dagens emne, direkte genbrug af betonelementer, herunder hvorfor det er interessant at undersøge og hvilke udfordringer som skal løses, før det bliver muligt at genbruge betonelementer fra et byggeri i et nyt byggeri på industriel skala.

13.20 Structural Reuse v. Lisbeth M. Ottosen, Danmarks Tekniske Universitet

13.50 Pause

14.10 Muligheder for direkte genbrug af huldæk - fra tanke til handling

14.40 (P)RECAST v. Søndergaard og Annette Beedholm Rasmussen, Aarhus Universitet

(P)RECAST-projektet har til formål at løse udfordringerne for direkte genbrug igennem hele værdikæden og fokusere på 3 elementtyper, herunder TT-elementer, huldæk og vægge. Oplægget vil fokusere på hvordan betonelementer skal nedtages, så de kan genbruges hele i nyt byggeri samt hvilke erfaringer, projektet indtil videre har opnået med nedtagninsmetoderne.

15.10 Pause

15.30 Ressource Blokken v. GXN og JAJA Architects

16.00 Nye samlinger til genbrugte huldæk v. Henrik Brøner Jørgensen, Syddansk Universitet

16.30 Opsamling på dagen