• Øvrige

Optimering af betonkonstruktioner med OPTUM CS

Tid og sted
Navitas,
Inge Lehmanns Gade 10,  
8000 Aarhus C

Optimering af betonkonstruktioner har et enormt potentiale, både klimamæssigt og økonomisk. 

På klimafronten er beton en af de helt store syndere, og derfor er det umådeligt vigtigt, at vi bruger materialet på den bedst mulige måde.

OPTUM CS er et værktøj til at beregne og optimere beton- og betonelementkonstruktioner.

Programmet er baseret på optimeringsbaseret finite element, som modsat konventionel finite element tager udgangspunkt i det ideal-plastiske.

Metoden er derfor oplagt til netop beregning af betonkonstruktioner, hvor plasticitet spiller en stor rolle. På den måde opnås en mere realistisk fordeling af kræfter og spændinger, hvilket i sidste ende kan give en besparelse på både beton og armering.

I foredraget vil den grundlæggende teori for beregningsmetoderne i OPTUM CS blive gennemgået.
Udgangspunktet vil være ideal-plasticiteten, som nemt kan generaliseres til elastoplasticitet.

Derudover vil praktisk modellering af armering, støbeskel, forankring osv. blive gennemgået, og foredraget vil slutte af med en kort gennemgang af programmet med et par relevante eksempler.