• Øvrige

Generalforsamling

Tid og sted
IDA Conference,
Kalvebod Brygge 31-33,
1780 København V

Kom til generalforsamling og mød netværket Dansk Betonforening. Dansk Betonforening er et socialt og fagligt forum, hvor alle, der har interesse for beton, kan mødes, få ny information og diskutere fordomsfrit.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Forelæggelse af årsregnskab til orientering

4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af kritisk revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer af netværket Dansk Betonforening har stemmeret på generalforsamlingen.

Vedtægter: Du kan læse vedtægter her.

Arrangør: Dansk Betonforening - IDA, Ingeniørforeningen.

Tilmeld dig her