• Webinar

Kunstige rev: Erfaringer, krav og muligheder

Tid og sted
Online webinar
Via egen pc, tablet,
eller telefon

Verdenshavene og havets biodiversitet oplever konstante udfordringer, som vi ser på bekymrende billeder af et hav i tilbagegang med faldende liv og truet mangfoldighed - og samtidig stiger risikoen for ekstreme vejrforhold. Det er afgørende, at vi nu imødegår disse presserende og voksende problemer.

Kunstige rev kan måske bidrage til at løse nogle af disse problemer ved at støtte biodiversiteten eller måske ved at beskytte kyster mod kraftig erosion. Temadagen vil derfor præsentere både danske og internationale erfaringer med kunstige rev og rev i natur genopretningsprojekter, gennemgå Kystdirektoratets myndighedskrav og -muligheder, WWF samarbejder med industrien, anvendelse til kystbeskyttelse og til sidst præsentere planerne for et kommende rev ved Femern-forbindelsen.

Dagen henvender sig primært til eksperter, aktører og beslutningstagere inden for relevante områder. 

Men dagen er også velegnet for skoleelever og studerende, der søger en introduktion til emnet og måske ønsker at engagere sig i arbejdet med at forbedre havets biodiversitet på sigt 
(biologilærere og skoleelever kan deltage gratis i dette arrangement. 
Skriv til hhk@ida.dk med navn, mail og mobil for at blive tilmeldt).

Arrangementet streames online, du kan tilmelde dig onlinearrangement her: Kunstige rev: Erfaringer, krav og muligheder (online) | IDA
PROGRAM
15.30 Velkomst og motivation
Professor Per Goltermann, DTU Construct og Dansk Betonforening

15.35 Erfaringer med virkningen af udlagte rev
De seneste år har vi startet en stribe nye rev-projekter. Formålet er at gavne havets biodiversitet, fisk, rekreativt fiskeri m.m. Vi har været igennem en stejl læringskurve med mange nye erfaringer. En række nye revtyper vil blive præsenteret og deres potentialer, og begrænsninger vil blive gennemgået. Præsentationen illustrerer også, hvordan dårlige miljøforhold (f.eks. iltsvind), overfiskeri m.m. kan begrænse livets udvikling på udlagte rev. Seniorforsker Jon Christian Svendsen, DTU Aqua

16.00 Previous experience and recent developments on materials and construction systems for Artificial Reefs and Ecosystems Restoration in Southwestern Europe
Southwestern Europe and Portugal have more than a decade of experiences with Artificial Reefs. The aimed functions are multiple, spanning from the flourishment of specific species such as lobsters, or the development of lively habitats to serve as tourist attractions. In general concrete structures have been used until now, seen as a mineralogically favourable substrates and flexible enough as a construction material to obtain the required habitat complexity at multiple scales. After a brief review of these past experiences, recent studies on novel construction systems and materials will be discussed, as well as the preliminary results on colonization studies.
Eduardo Nuno Borges Pereira, Associated professor, University of Minho

16.25 Krav til nye kunstige rev i danske farvande
Kystdirektoratet præsenterer en oversigt over eksisterende og kommende kunstige rev i de danske farvande. Der forklares procedurer, krav og erfaringer, når der skal gives - eller afvises - tilladelse til nye rev i de danske farvande.
Thomas Larsen, Landinspektør, chefkonsulent i Kystzoneforvaltning, Kystdirektoratet

16.50 Kaffepause

17.10 Marine nature restoration and cooperation with industry
Danish marine nature is not doing well. If we want to get our marine biodiversity out of the red and preserve and restore robust ecosystems, everyone must start doing things differently. All of us. And that's why WWF also works with businesses. Several of WWF's corporate partnerships will be introduced, that have focus on the Danish sea and in particular on creating marine habitats.
Henrike Semmler Le, Senior advisor for Oceans and Fisheries, WWF Verdensnaturfonden

17.35 Kunstige rev som element i kystsikringsstrategi
Kunstige rev kan reducere kysterosion og kan virke stabiliserende på kystfremspring. I samme ombæring forventes biodiversiteten understøttet - også i en fremtid med forventede mere ekstreme vejrforhold. Sidst men ikke mindst, kan etablering af kunstige rev opfattes positivt af et bredere udsnit af interessenter. Der fortælles om muligheder og erfaringer med kunstige rev og deres virkninger.
Professor Erik Damgaard Christensen, DTU Construct

17.50 Visioner og planer om et rev ved Femern Bælt
Som en del af anlægget af Femernforbindelsen er der planlagt etablering af et nyt, kystnært rev ved Rødby for at understøtte biodiversiteten i området. Visioner og planer præsenteres.
Biolog, Anders Bjørnshave Femern A/S

18.15 Afrunding og opsamling

Facilitator: Forskningspolitisk medarbejder Christian Riisager-Simonsen, DTU Aqua

Tilmeld dig her