• Dansk Betondag

Dansk Betondag 2011

Tid og sted
Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Program:

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
v/Erik Stoklund Larsen, COWI

09:10 - 09:40 En fast Kattegatforbindelse
v/Jens Kampmann, formand for Kattegatkomiteen

En fast Kattegatforbindelse vil være en vigtig brik i udbygningen af et moderne og kreativt service- og vidensamfund i Danmark. Kattegatkomiteens visioner, herunder hvilke argumenter der er for og imod endnu en fast forbindelse, vil blive præsenteret. De mulige linieføringer som er i spil, samt hvor langt vi er fra en realisering, vil desuden blive afsløret.

09:40 - 10:10 Sidste nyt fra Femernforbindelsen
v/Christian Munch-Petersen, Emcon

Femernprojektet er et meget stort betonprojekt. Til en 18 km lang sænketunnel med landanlæg går cirka 3 millioner m³ beton. Indlægget vil udover en projektstatus beskrive Femerns betonstrategi og kravprincipper. Femern har igangsat et stort forundersøgelsesprojekt, der involverer en eksponeringsplads i Rødby. De første resultater herfra vil blive fremlagt.

10:10 - 10:40 M³ Broer
v/Laust Ladefoged, Vejdirektoratet

Et af de større motorvejsudvidelsesprojekter - M³ i Storkøbenhavn - nærmer sig sin afslutning. En af de store krydsninger, nemlig forbindelsen mellem M³ og Frederikssundsmotorvejen - er i den forbindelse ombygget. Et større antal broer er udvidet og fornyet.

10:40 - 11:20 Kaffe og udstilling

11:20 - 11:40 Beton og frost
v/Marianne Tange Hasholt, COWI

Dansk vintervejr byder på temperaturer, der ofte svinger lige omkring frysepunktet. Men hvad sker der egentlig i beton, når den udsættes for frost? Dette indlæg vil forsøge at besvare disse spørgsmål samt fortælle om noget af den forskning, der bliver udført for at optimere betons frostbestandighed.

11:40 - 12:05 Fremtidens CO2-reducerede cement
v/Jesper Sand Damtoft, Cementir Group

Politisk stilles der store krav til reduktion af samfundets udledning af CO2 for at undgå menneskeskabte klimaforandringer. Derfor er det nødvendigt med udvikling af miljøvenlige byggematerialer herunder cement og beton. I indlægget beskrives cementindustriens aktiviteter på området samt nogle af de mere eller mindre fantasifulde projekter, der føres frem for tiden.

12:05 - 12:30 Fremtidens betonfolk
v/Per Goltermann, Anja Bache, DTU

I disse år styrker DTU og andre uddannelsessteder forbindelsen imellem teori og virkelighed samtidig med en løbende tilpasning til den stadig mere globaliserede verden. Hør om mere eksperimentelt arbejde i studierne, CDIO-konceptet (Conceive, Design, Implement, Operate), studier i udlandet og integrering af udenlandske studerende, samarbejde med arkitektstuderende og meget, meget mere.

12:30 - 14:00 Frokost og udstilling

14:00 - 14:30 Superlette konstruktioner
v/Kristian Hertz, DTU BYG

Superlette betonkonstruktioner giver store muligheder for mere rationelt byggeri og en mere fri arkitektur. Der foregår en intensiv udvikling bl.a. i det delvist DTU ejede firma Abeo A/S, ligesom de første byggerier er klar til udbud.

Der fortælles om teknikkens perspektiver og de nye SL-dæks fuldskala afprøvninger med mekaniske påvirkninger, akustik og brand.

14:30 - 15:00 Dobbeltkrumme Støbeforme
v/Christian Ravn, Adapa

Unik kurvet arkitektur, lige fra design til produktion vinder frem i disse år. Indlægget præsenterer en teknologi der gør det muligt at forme forskellige materialer heriblandt beton ned over en dynamisk støbeform, hvilket gør det muligt at opføre unikke byggerier til bæredygtige priser.

15:00 - 15:20 Nibsbjerg Vandcenter
v/Alice Højmark Storgaard, A2 Arkitekterne A/S 

Vinderen af In-situ prisen 2011 blev Nibsbjerg Vandcenter, som med skæve vinkler og synlige betonoverflader er et helt igennem pladsstøbt byggeri. Baggrunden for den specielle udformning og de udfordringer, det gav under udførelsen vil blive præsenteret.

15:20 - 16:00 Kaffe og udstilling

16:00 - 16:30 Stålfiberarmeret SCC - Resultater og erfaringer fra en bundpladestøbning på Eternitgrunden i Aalborg 
v/Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut

Den 27. april 2011 blev en stor bundplade til et regnvandsbassin støbt på Eternitgrunden i Aalborg. Et nyt designprincip blev anvendt og dermed kunne den traditionelle armering reduceres svarende til ca. 30 % besparelse. Indlægget vil vise resultater og erfaringer fra prøvestøbning og fuldskalastøbning.

16:30 - 16:50 Præsentation af den kommende motortrafikvej Bredsten - Vandel mellem Vejle og Billund.
v/Martin Henriksen, Grontmij

Arbejdet med den nye motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel er i fuld gang. Projektet vil blive gennemgået med særlig fokus på de betonbroer, herunder en meget speciel udformet faunabro, som kan ses på fredagens ekskursion.

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion
v/Gitte Normann, VIA University College

Afslutning
v/ Jørgen Schou, Formand for Dansk Betonforening

19.00 Velkomstdrink

19.30 Festmiddag med underholdning