• Dansk Betondag

Dansk Betondag 2013

Tid og sted
Helnan Marselis Hotel
Strandvejen 25
8000 Aarhus

Præsentationer ved Dansk Betondag 2013:
I de tilfælde hvor foredragsholdere har givet tilladelse til det, er der i de respektive programpunkter link til det materiale der blev præsenteret på dagen.

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Formand for DBF, Jørgen Schou

09:10 - 09:40 Stadsarkitektens visioner for Aarhus' fremtidige udvikling
v/ Stadsarkitekt Stephen D. Willacy, Aarhus Kommune.

Stadsarkitekt, Stephen Willacy, åbner Dansk Betondag 2013 med et indlæg om Aarhus' mange igangværende projekter samt hans visioner for arkitekturen og bæredygtig byudvikling - frem mod år 2030.

09:40 - 10:10 Udvikling af Ceres grunden i Aarhus
v/ Peter Thorsgaard, A. Enggaard A/S.

Ceres ny bydel ligger på grunden hvor det gamle bryggeri i 150 år bryggede øl til danskerne. På den samme grund er A. Enggaard A/S i samarbejde med Royal Unibrew nu i fuld gang med udviklingen af nye mangeartede projekter. Specielt P-kælderens topdæk, som danner fundament for bygningerne ovenpå har medført store udfordringer for entreprenør og konstruktionsingeniører. Grunden byder fortsat på mange muligheder og udfordringer inden området er færdigudviklet.

10:10 - 10:40 Isbjerget
v/ Carsten Primdahl, CEBRA a/s

Dette projekt er beviset på, at blot det er fantastisk og jordnært nok, kan virkelig god arkitektur overleve økonomisk krise. Hør hvordan en traditionel konstruktion gøres unik fx med en facade i terrazzo beton.

10:40 - 11:20 Pause

11:20 - 11:50 Renovering af boligbyggeri i Aarhus
v/ Kristian Buur, Rambøll

Med udgangspunkt i en renoveringssag fra Aarhus, ses der på beslutningsprocessen i forbindelse med renovering af et byggeri, eller om det bedre kan betale sig at rive det ned og bygge nyt. I indlægget demonstreres nyt simuleringsværktøj til kommunale bygherrer.

11:50 - 12:30 TailorCrete - Hvad er det for en fisk? (A) / TailorCrete - Hvad er det for en fisk? (B)
v/ Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S og Johannes Rauff Greisen, Teknologisk Institut

TailorCrete er et internationalt forsknings- og udviklingsprojekt, som demonstrerer, at nye design- og fabrikations-processer, f.eks. til fremstilling af krum armering, kan anvendes i praksis. Præsentationen giver et indblik i de praktiske udfordringer ved demonstrationsprojektet "fisken".

12:30 - 13:45 Frokost

13:45 - 14:15 Højisolerede betonelementer til lavenergibyggeri
v/ Gunnar Hansen, Guldborgsund Elementfabrik A/S.

I indlægget redegøres der for, hvordan skærpede energikrav har været med til at påvirke udviklingen af fremtidens betonelementer. Både med fokus på arkitektur, logistik og produktionsmetode.

14:15 - 14:45 Udvikling af innovative betonelementer - testhus på DTU
v/ Henrik Stang og Sanne Hansen, DTU Byg

I forbindelse med Connovate's udvikling af innovative betonelementer - som udnytter de spændende muligheder, der ligger i at kombinere højstyrkebeton med højeffektive isoleringsmaterialer - er der opført et testhus på DTU. Der fortælles om udviklingsarbejdets udfordringer, og hvordan de søges undersøgt og løst gennem undersøgelser på testhuset.

14:45 - 15:15 Bobledæk til Syddansk Universitet, Kolding Campus
v/ Carsten Olsen, Orbicon

Syddansk Universitets 14.000 m² nye byggeri i Kolding bliver en arkitektonisk perle. For at opfylde de arkitektoniske krav er der anvendt komplicerede in-situ støbte betonkonstruktioner. Kom og hør om, hvordan bobledæk beregnes, hør om de beregnede nedbøjninger svarer til de faktisk målte, og om andre specielle forhold ved bobledæk og de andre specielle konstruktioner i bygningen.

15:15 - 16:00 Pause

16:00 - 16:25 Broen over Izmit bugten nær Istanbul
v/ Kent J. Fuglsang, COWI A/S

Hængebroen over Izmit bugten bliver verdens 4. længste hængebro, når den står færdig i foråret 2016. Broen opføres i et af verdens mest jordskælvstruede områder, og det stiller væsentlige krav til broens design og til den udsendte ingeniør på pladsen.

16:25 - 16:50 Nyt museum til Grauballemanden
v/ Niels Edeltoft, Henning Larsen Architects

Det nye Moesgaard Museum samler i én bevægelse alle udstillingsaktiviteter under samme tag. Det nye museum får en suveræn beliggenhed højt i Skåde Bakker syd for Aarhus og vil med sit skrånende taglandskab af græs, mos og blomster i stærke farver fremstå som et markant visuelt ikon, der er synligt helt ude fra havet.