• Øvrige

EPS-beton - Erfaringer omkring fordele og udfordringer

Tid og sted
Online live.
Via egen pc, tablet eller telefon

EPS-beton, der anvendes som isoleringsmateriale til bl.a. gulve, skal bruges med omtanke, når man vil opnå et godt og holdbart resultat.

Anvendelsen af EPS-beton er øget gennem de sidste årtier og erfaringerne omkring fordele og udfordringer er mange, men ligger i vid udstrækning spredt hos producenter og udførende.

I kølvandet på MgO oplevelserne for nogle år siden, er interessen øget for at få bedre forståelse af, hvor det er, det kan gå galt.

Som det er gældende for udførelse af andre betontyper, opnås de bedste resultater, når man går respektfuldt til opgaven og kommer rundt om opgaven og tager både design, materiale og udførelse i betragtning.

Ved dette arrangement ser vi nærmere på EPS-beton til gulvkonstruktioner og bringer indlæg om disse 3 forhold, hvor også anbefalingerne fra BYG-ERFA-bladet fra 2019 vil indgå.

Mødet streames live, og det vil efterfølgende kunne tilgås som video via Dansk Betonforenings hjemmeside.

Arrangør: Dansk Betonforening

PROGRAM

Velkomst og kort introduktion dagens program
v. Niels Lønow, Idé- og foredragsudvalget i Dansk Betonforening

Designforhold og fugtforhold i EPS-beton
v. Direktør, civilingeniør, Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
Indlægget vil indeholde en gennemgang af de erfaringer med EPS-beton som er høstet de sidste par år med hensyn til styrkeforhold og fugtforhold. Hvad skal fugtindholdet være i EPS-beton og pudslag for at undgå skimmelsvampevækst i gulvopbygningen og hvordan sikrer man sig det i praksis.

Materialeforhold
v. Indehaver Hans Peter Lykou Jensen, Smartgulv
Indlægget vil indeholde: Materialer i EPS-beton og deres sammensætning. Korrekt sammensætning af EPS så efterfølgende skader undgås.
Vigtige krav til et godt produkt:
1. EPS-kugler, korrekt type
2. Korrekt bindemiddel/cement
3. Tilsætsætningsstoffer
4. Korrekt vandmængde
5. Korrekt blandetid

Udførelsesforhold
v. Adm. Direktør Thomas Juul, Uniplan Danmark A/S
ERFA bladet for EPS-beton peger ind til vigtige forhold, der kan sikre et godt resultat, og selve udlægningen konditionerne rundt om denne aktivitet er vigtige.
Aktiviteterne på en byggeplads er ofte hektiske og påvirket af pludselige ændringer såsom vejrlig og små og store forsinkelser hos de enkelte entreprenører.
Indlægget kommer ind på de dilemmaer, der følger af dette, når alle holder hinanden op på tid og pris, og samtidig ønsker kvalitetsarbejde.

Spørgsmål/diskussion/afrunding v. Niels Lønow, Idé- og foredragsudvalget i Dansk Betonforening