• Dansk Betondag

Dansk Betondag 2014

Tid og sted
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense

Program:

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Formand for DBF, Jørgen Schou

09:10 - 09:40 Fra stor dansk by til dansk storby
v/ Peter Rothman Boas, Odense Kommune
Odense Kommune og RealDania gennemfører sammen et historisk byomdannelsesprojekt, der skal forvandle Thomas B. Thriges Gade i det centrale Odense fra trafikeret vej til et levende og mangfoldigt byområde

09:40 - 10:10 Odins Bro i Odense
v/ Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
Europas største svingbro skaber fast forbindelse på tværs af Odense Kanal. Samtidig er der bygget 400 m betonbro ud over et blødbundsområde med op til 16 m til fast bund. Indlægget vil ud over at fortælle kort om hele projektet særligt fortælle om udformningen af betonbroerne og de udfordringer der har været i anlægsfasen.

10:10 - 10:40 Syddansk Universitet i Odense - Historien om en innovativ bygning
v/ Anna Maria Indrio, C.F. Møller
Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet er resultatet af en sammenlægning af fire fakulteter. Det meget kompakte byggeri på ca. 20.000 m², er innovativt på mange måder. Undervisningen skal både fremme samarbejde og integreret forskning, ligesom arkitekturen skal signalere et overraskende formsprog og fremtidsorienterede teknologiske muligheder. Bygningens fremtoning lever op til denne målsætning ved hjælp af beton brugt på helt nye måder.

10:40 - 11:20 Pause

11:20 - 11:50 Med ny EN 206 forsvinder DS 2426
v/ Anette Berrig, Dansk Byggeri
Revisionen af EN 206-1 er nu afsluttet og den nye europæiske betonstandard EN 206 er publiceret. Når EN 206 bliver implementeret vil DS 2426 forsvinde, og et nyt dansk anneks til EN 206 kommer til offentlig høring. De vigtigste ændringer vil blive præsenteret.

11:50 - 12:20 Er betons E-modul en overvurderet størrelse?
v/ Claus V. Nielsen, Rambøll A/S
Omfattende norske undersøgelser har vist, at Eurocode 2 udtrykket for betons E-modul generelt giver for høje stivheder. Disse resultater vil blive sammenlignet med danske resultater og indflydelsen på betondesign i anvendelsestilstanden vurderes.

12:20 - 13:30 Frokost

13:30 - 14:00 Beton til klima- og kystsikring
v/ Dan B. Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard
Ekstreme hændelser med oversvømmelser fra havet og kraftigt nedbør, betyder at kystnære værdier i stigende omfang skal beskyttes. Med udgangspunkt i sikringen af Lemvig havn præsenteres betons muligheder for at spille en afgørende rolle i denne type projekter samt hvordan et lokalt samarbejdsprodukt bliver en standardvare på markedet.

14:00 - 14:25 Kloakrør længe leve!
v/ Martin Kaasgaard, Teknologisk Institut
Teknologisk Institut er projektleder for et projekt, der har til formål at teste mulige teknologier til at forbedre syrebestandigheden af beton kloakrør samt demonstrere de mest lovende teknologier i fuld skala. De testede teknologier samt resultater fra et større forsøgsprogram med eksponering af prøveemner til svovlsyre præsenteres.

14:25 - 14:55 Et supersygehus med fremtidssikrede betonkonstruktioner - erfaringer med pladsstøbte etagedæk
v/ Anders Ejsing, MT Højgaard A/S
Når DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus står færdig i 2019, vil langt størstedelen af det 220.000 m² store nybyggeri bestå af pladsstøbte etagedæk. Med udgangspunkt i en entreprenørs erfaringer fra byggeriet præsenteres hvordan de in-situ støbte betonkonstruktioner kan blive til virkelighed, under hensyn til tidsplan, byggeproces, vind og vejr samt brugen af selvudtørrende beton.

14:55 - 15:40 Pause

15:40 - 15:55 Betonhåndbogen på nettet - Hvor langt er vi?
v/ Christian Munch-Petersen, Emcon A/S
Redaktøren giver en status for udarbejdelsen af den digitale betonhåndbog og viser eksempler på indhold.

15:55 - 16:25 Den nye bane København-Ringsted
v/ Kasper Ulslev, Banedanmark
I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane mellem København og Ringsted over Køge. Med fokus på de mange betonbroer præsenteres projektets særlige udfordringer.

16:25 - 16:50 Living, Working and applying the modern approach to concrete on projects in the Gulf
v/ Peter Jackson, COWI A/S
Kultur og arbejdsmiljø er meget anderledes på internationale projekter, hvor COWI udfører detailprojektering for entreprenører end i Danmark. Også anvendelsen af moderne krav til betonkvalitet kan være svært i Golfen, hvor kravene i det lokale marked ofte er lempeligere. Som en udlænding, der bor i Danmark og arbejder på både danske og internationale projekter, giver Peter Jackson sin oplevelse af udfordringerne.
(Bemærk: Indlægget holdes på engelsk)

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion
v/ Jørgen Schou, Unicon A/S