• Dansk Betondag

Dansk Betondag 2016

Tid og sted
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Program:

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Formand for DBF, Anette Berrig

09:10 - 09:35 Udvikling og visioner i Kolding
v/ Stadsarkitekt Michael P. Madsen, Kolding Kommune
Koldings stadsarkitekt indleder dagen med at præsentere udviklingsplaner og visioner for Kolding Kommune, herunder blandt andet opførelse af nye uddannelsesinstitutioner samt mere end 1000 nye attraktive boliger i centrum.

09:35 - 10:05 Beton med nedknust beton som tilslag
v/ Jonas Vistesen, Lendager Arkitekter
Der er fokus på cirkulær økonomi og flere og flere eksempler på genanvendelse af beton bliver realiseret. Lendager Arkitekters opgaver baserer sig på tankegangen om cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri, og flere af deres eksempler på genanvendelse af "gammel" beton i nye konstruktioner vil blive præsenteret.

10:05 - 10:30 Fremtidens grønne cementer i DK og EU
v/ Jesper S. Damtoft, Aalborg Portland
Udvikling af grønne cementer pågår i Danmark og internationalt og cementproduktion bliver til stadighed mere og mere energieffektiv. Det betyder også nye typer af cementer på markedet og indlægget giver et indblik over hvilke cementtyper vi kommer til at se i fremtiden.

10:30 - 11:15 Pause

11:15 - 11:40 Fantastisk-plastisk
v/ Tim Gudmand-Høyer, Rambøll A/S
Plastiske beregningsmetoder har vært anvendt for betonkonstruktioner i det meste af et århundrede, men metodernes anvendelighed har været under pres i forbindelse det stadig større krav om brug af digitale beregningsværktøjer i praksis, fx i form af FEM. En ny udvikling gør, at dette forhold nu ændres. Indlægget vil, med udgangspunkt i praktiske problemstillinger, beskrive denne nye spændende virkelighed.

11:40 - 12:05 Duktile forskydningssamlinger mellem vægelementer
v/ Linh Cao Hoang, DTU Byg
På DTU er en alternativ løsning til den traditionelle U-bøjlesamling fornyeligt blevet testet. Løsningen har en række udførelsesmæssige fordele og viser sig at have en udpræget plastisk opførsel med betydelig deformationskapacitet. Løsningen er potentielt egnet som samlinger mellem vægelementer i højhusbyggeri.

12:05 - 12:30 Sammenstøbning af betonelementer
v/ Claus V. Nielsen, Rambøll A/S
Vejledning i materiale- og udførelseskrav til sammenstøbning af betonelementer er under udarbejdelse af Betonelement-Foreningen. Der vil være fokus på kritiske kombinationer af materialevalg og udførelsesmetoder.

12:30 - 14:00 Frokost

14:00 - 14:25 Fjordforbindelsen Frederikssund
v/ Erik Stoklund Larsen / Henrik Vincentsen, Vejdirektoratet
For det offentlige selskab Fjordforbindelsen Frederikssund bygger Vejdirektoratet en ny forbindelse over Roskilde Fjord syd Frederikssund. Forbindelsen der er ca. 10 km lang vil bestå af en 1,4 km lang højbro over fjorden. Forbindelsen vil være en motortrafikvej med 2 vognbaner og nødspor i hver retning og vil være en direkte videreførelse af den planlagte motorvej til Frederikssund. Indlægget vil give en gennemgang af hele projektet og herunder bl.a. de betontekniske krav.

14:25 - 14:50 Hvad er kloridtærskelværdien?
v/ Henrik Erndahl Sørensen, Teknologisk Institut
Kloridtærskelværdien har stor indflydelse på beregning af betonkonstruktioners levetid, og der er gennem de senere år arbejdet meget med at finde pålidelige metoder til at bestemme denne parameters værdier. Nye interessante resultater, bl.a. fra arbejde i RILEM og fra feltundersøgelser på Femerns eksponeringsplads, vil blive præsenteret.

14:50 - 15:15 Skærbækværket - flislager, trekantet og kraftigt armeret
v/ Carsten Langballe, Per Aarsleff A/S
Kul, gas, træflis. Skærbækværket omlægger fra 2017 produktionen til primært at bruge bæredygtig træflis til fjernvarme. Entreprenørens udfordringer med støbning af de komplekse betonkonstruktioner til det nye flislager (kapacitet 80.000 m³ træflis) gennemgås.

15:15 - 16:00 Pause

16:00 - 16:25 Kirk Kapital's nye domicil på Vejle Havn - et imponerende og spektakulært betonbyggeri
v/ Lars Mønster Aagaard, Jorton A/S
Det nye domicil er tegnet af Olafur Eliasson og vil indeholde kontorer, repræsentationslokaler m.m. Indlægget vil fokusere på entreprenørens udfordringer i forbindelse med de komplicerede betonarbejder, herunder eksponerede overflader støbt med hvid cement.

16:25 - 16:50 Mersey Gateway - 4 fags skråstagsbro under opførelse i nordvest England
v/ Uffe Graaskov Ravn, COWI A/S
Mersey Gateway er en ny sekssporet vejbro under opførelse over floden Mersey i nordvest England. Broen er en unik skråstagsbro med tre friststående pyloner med to hovedspænd på henholdsvis 294m og 318m. Dette foredrag vil dels omhandle projektet men også hvordan det er at arbejde som udstationeret dansk ingeniør i England.

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion v/Anders Haumann, COWI A/S

17:00 - 17.10 Tak for i dag v/Anette Berrig, Formand for DBF

Ekskursion program
I år starter ekskursionen med et lidt mere kulturelt indslag, hvor vi får mulighed for at se hvordan beton kan anvendes i museumsverdenen, således at vores historie i Kongernes Jelling bliver bevaret og synliggjort.
Derefter skal vi besøge byggepladsen på Vejle Havn hvor Kirk Kapitals hovedsæde er ved at tage form.
Fra byggepladsen kan vi gå over til restaurant Remouladen på Vejle Havn hvor frokosten vil blive serveret.
HUSK som altid: Hjelm og sikkerhedssko!

09:00 Afgang med bus
10:00 Rundvisning på monumentområdet i Kongernes Jelling
11:00 Afgang med bus
11:30 Rundvisning på Kirk Kapital på Vejle Havn
13:00 Frokost på restaurant Remouladen på Vejle Havn
14:15 Afgang med bus - mulighed for stop ved Vejle Station
15:00 Forventet ankomst til Comwell Kolding

Bemærk venligst at de anførte tidspunkter på ekskursionen er ca. tider, og at mindre ændringer i programmet kan forekomme.

BOOK EN PLADS

DOWNLOAD UDSTILLERSKEMA her, hvis dit firma gerne vil booke en udstiller-stand på Dansk Betondag 2016.