• Dansk Betondag

Dansk Betondag 2017

Tid og sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70,
2300 København S

I anledning af at Dansk Betonforening fylder 70 år i år, holdes Dansk Betondag traditionen tro i København.

PROGRAM

Torsdag den 5. oktober 2017

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:15 Velkomst og overrækkelse af studielegater
v/ Formand for DBF, Anette Berrig

09:15 - 09:40 Robotter til betonproduktion
v/ Anders Bundsgaard, Odico
Robotter tog sit indtog i betonbranchen for mere end 10 år siden, og en af de virksomheder som har haft succes med at tilbyde løsninger til betonindustrien baseret på anvendelsen af robotter er Odico. Indlægget vil vise, hvordan robotter anvendes i betonindustrien og give bud på, hvordan anvendelsen af robotter forventes at udvikle sig i fremtiden.

09:40 - 10:05 3D printet beton - Fup og fakta
v/ Kaare Flindt, NCC
Anvendelsen af 3D print teknologi er i eksponentiel vækst, og således arbejdes der også i betonbranchen med at se på mulighederne for 3D print til fremstilling af konstruktioner i beton. Videoer hvor hele huse printes på 1 døgn cirkuleres - men hvad er egentlig fakta når det kommer til anvendelse af 3D print til betonbyggeri? - og hvor langt er vi i Danmark og hvor ligger potentialerne for forretningsmæssig udnyttelse af teknologien?

10:05 - 10:30 VDC og ny teknologi på store broprojekter i udlandet
v/ Andreas Kragh, MT Højgaard
Simulering med integrerede VDC 5D modeller og teknologi til scanning og registrering anvendes i dag på store broprojekter til understøttelse af design, planlægning og opfølgning. Erfaringer og eksempler fra Sødra Marieholm og Hisingsbron i Sverige vil blive præsenteret.

10:30 - 11:15 Pause

11:15 - 11:40 Eurocode 2 - Nyt anneks og den igangværende revision af Eurocodes
v/ Bent Feddersen, Rambøll
Indlægget vil redegøre for ændringerne i det nyligt udkomne reviderede nationale anneks til DS/EN 1992-1-1, herunder ændringer, der er på vej. Endvidere vil den igangværende revision af Eurocodes blive beskrevet, hvor der nu for nogle Eurocodes, herunder DS/EN 1992-1-1, foreligger grove udkast.

11:40 - 12:05 Styring af svind- og termorevner
v/ Jens Mejer Frederiksen, COWI
I Danmark er der for ca. 25 år siden udviklet en simpel, men videnskabelig baseret og empirisk eftervist formel til beregning af minimumsarmeringen til revnestyring. Formlen blev introduceret i betonnormen i 1999. Eksempler og erfaringer fra praktisk brug gennemgås. Spørgsmålet er om regnereglen kan udnyttes til også at omfatte styring af termorevner til erstatning for temperaturstyring?

12:05 - 12:30 Efterspændte in-situ støbte dæk
v/ Bjarne Landgrebe, Skandinavisk Spændbeton
Efterspændte in-situ støbte dæk er vidt udbredt - internationalt! Nu er konceptet også nået til Danmark, hvor de første dæk allerede er udført efter princippet: design - levering - udførelse. En af årsagerne til, at denne dæktype anvendes i stort omfang internationalt, er konkurrencedygtige totalomkostninger. Konceptet præsenteres, og der gives eksempler fra udførte projekter i Danmark og Norge.

12:30 - 14:00 Frokost

14:00 - 14:20 Overrækkelse af Betonprisen 2017
v/ Formanden for bedømmelsesudvalget

14:20 - 14:45 Klimasikring med tunneller og underjordiske bassiner
v/ Carsten Cronqvist, HOFOR
HOFOR og Københavns Kommune skal skybrud- og klimasikre København med en investering på 11 mia. kr. i løbet af de kommende 20 år og samtidig opnå en grønnere by. En del af investeringerne skal anvendes på et nyt tunnelsystem, hvor skybrudsvandet kan ledes til havnen og nogle opmagasineringspladser, hvor vandet kan gemmes til, at der igen er plads i kloaksystemet. Kom og hør hvordan dette planlægges og udføres.

14:45 - 15:10 Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion i DK
v/ Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut
Nye bindersystemer og "performance based design" har været nogle af hovedpunkterne i det igangværende brancheprojekt, der startede i 2014 og slutter i 2018. Udfasning af kulfyrede kraftværker og den stigende fokus på nedbringelse af CO2 emission fra cement og betonfremstilling stiller fortsat betonbranchen overfor at finde nye løsninger for grøn omstilling.

15:10 - 15:55 Pause

15:55 - 16:20 Alkalikiselreaktioner i armerede betonkonstruktioner - Hvor langt er vi kommet?
v/ Ricardo Barbosa, DTU Byg
En ph.d.-afhandling på DTU Byg bidrager til at dokumentere og forstå, hvordan AKR påvirker armerede betonkonstruktioner. Indlægget vil indeholde ny viden og vil samtidig komme med bud på fremtidige forskningsaktiviteter indenfor AKR i Danmark.

16:20 - 16:45 BLOX - prestigebyggeri med masser af betonudfordringer
v/ Claus Baumann, Züblin
BLOX i København er en verden for arkitektur, design og nye ideer og et af de helt store byudviklingsprojekter i nyere tid. BLOX forventes færdigbygget i slutningen af 2017.Byggeriet har budt på mange spændende betonudfordringer, herunder kældervægge udført som vandtætte permanente sekantvægge, bundplade udført som en vandtæt enkeltkonstruktion, der er opdriftssikret med permanente jordankre og tætnet med en vandtæt membran og endelig er der anvendt in-situ støbt sort beton til dele af konstruktionerne.

16:45 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion
v/ Jan Skytte, MetNord JV og Jørgen Schou, Næstformand i DBF

Tak for i dag
v/ Formand for DBF, Anette Berrig

19:00 - 19:30 Velkomstdrink

19:30 - Festmiddag

Fredag den 6. oktober 2017

Ekskursion

Ekskursionen er denne gang en tur til Nordhavnen, hvor vi besøger byggepladsen hos MetNord JV, som er et Joint Venture mellem de to firmaer Züblin og Hochtief. Her bygger Metroselskabet ny metro til Nordhavn, der skal betjene Københavns nye bydel med god kollektiv trafik. Metro til Nordhavn bliver en afgrening på Cityringen og består af Nordhavn metrostation, der bliver en underjordisk station, forbundet med S-togsstationen via en gangtunnel samt Orientkaj metrostation, der bliver en overjordisk station på højbane. Højbanen står på søjler, som det også kendes fra de eksisterende overjordiske stationer, og det betyder at det er muligt at krydse under banen.
Vi får en nærmere orientering om projektet v/Metroselskabet og MetNord JV og en besigtigelse af byggepladsen. Desuden giver By & Havn en guidet tur i Aarhusgade kvarteret (den røde by), hvor vi bl.a. kan se The Silo og det nye P-hus, hvor der på taget er et fantastisk byrum med træningsfaciliteter i 24 meters højde.

HUSK som altid: Hjelm, sikkerhedssko og -vest.

PROGRAM
09:00 Afgang med bus fra hotel
09:30 Ankomst til MetNord JVs byggeplads, Sundkrogsgade 16, og inddeling i tre hold
09:45 Hold 1/2/3: Orientering om projektet i MetNord JV's mødelokale
09:45 Hold 3/1/2: Rundvisning på byggeplads (cut-and-cover m.m.)
09:45 Hold 2/3/1: Guidet tur i Aarhusgade kvarteret v/By & Havn
Holdene roterer hhv. kl. 10:45 og 11:45.
13:00 Frokost på Restaurant Paustian (vi kan gå derhen fra byggepladsen)
14:15 Afgang med bus - mulighed for stop ved Københavns Hovedbanegård
15:00 Forventet ankomst til Radisson Blue Scandinavia Hotel

Bemærk venligst at de anførte tidspunkter på ekskursionen er ca. tider, og at mindre ændringer i programmet kan forekomme.

Priser: (Alle priser er inkl. moms)
Betondagen den 5. oktober 2017, inkl. udstilling, frokost, festmiddag og forfriskninger (eksklusive overnatning).

Medlemmer af DBF eller de nordiske betonforeninger (Medlem af arrangør): kr. 2.595,-
Medlemmer af IDA, men ikke DBF (Medlem) kr. 3.095,-
Medarbejdere ansat hos Firmamedlemmer (Firmamedlem) Kr. 2.595,-
Juniormedlemmer af DBF/IDA (Studiemedlem) kr. 200,-
Studerende, der ikke er medlem af DBF/IDA (Ekstern studerende) kr. 1.000,-
Ledige medlemmer af IDA (Ledig) kr. 2.595,-
Seniormedlemmer af IDA kr. 2.595,-
Øvrige deltagere, ikke medlem af IDA (Ekstern) Kr. 3.095,-

Ekskursion den 6. oktober 2017, inkl. frokost og transport: kr. 350,-

Værelsesreservation: Der er den 5.-6. oktober forhåndsreserveret værelser på Radisson BLU Scandinavia Hotel. For overnatning den 4.-5. oktober er der et begrænset antal værelser til rådighed på Radisson BLU Scandinavia Hotel. Tildeling sker efter "først til mølle princippet". Pris for et enkeltværelse inkl. morgenmad er 1.345,- pr. overnatning.
Overnatning afregnes af den enkelte deltager direkte med hotellet.

Mødested: Dansk Betondag 2017 afholdes på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Tel. (+45) 33 96 50 00. E-mail: scandinavia.meetings.events@radissonblu.com

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er 5. september 2017.

Tilmeld dig her.

Download udstillerskema

Udstillere, som er tilmeldt Dansk Betondag 2017
 • All Remove Danmark A/S
 • BASF A/S
 • Christiansen & Essenbæk A/S
 • COWI A/S
 • Dankalk k/s / Omya A/S
 • Dansk Natursten A/S
 • DK Beton A/S
 • Emineral A/S
 • Fosroc A/S
 • German Instruments A/S
 • Haucon A/S
 • Hilti A/S
 • Jordahl & Pfeifer Byggeteknik A/S
 • Kroghs A/S
 • Mapei Denmark A/S
 • Marlon Tørmørtel A/S
 • Peikko Danmark
 • Pelcon Materials & Testing ApS
 • Pro-Tex A/S
 • Rambøll A/S
 • Sika Danmark A/S
 • StruSoft DK
 • Teknologisk Institut
 • Teqton A/S
 • Unicon A/S
 • WEBAC - Chemie GmbH
 • Aarsleff Rail A/S