• Dansk Betondag

Dansk Betondag 2018

Tid og sted
Hotel ECH Park
Stormgade 200
6700 Esbjerg

PROGRAM:

Torsdag den 27. september 2018

09:00 - 09:15 Velkomst og overrækkelse af studielegater
v/ Formand for DBF, Anette Berrig

09:15 - 09:40 Byudvikling i og omkring Esbjerg
v/ Hans Kjær, Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommunes Direktør for Teknik & Miljø indleder dagen med at præsentere den igangværende byudvikling i og omkring Esbjerg, herunder udviklingen af Esbjerg Strand, Esbjerg Bymidte og Esbjerg Towers.

09:40 - 10:10 Pandahuset i Københavns ZOO
v/ Rune Estlander Mott, Moe A/S
Et yin-yang formet hus står snart klar til, at to kinesiske pandaer kan flytte ind i Københavns Zoo. Synlig beton er den vigtigste del af det arkitektoniske udtryk for bygningen. Den runde bygning med dobbeltkrumme flader er en udfordrende konstruktion i in-situ støbt beton. Som forskalling er der blandt andet anvendt bambus stammer.

10:55 - 11:25 Genanvendelse af beton i Holland
v/ Erik Vogelzang, Theo Pouw (her linkes til webinaret optaget den 27/9)
I Holland har der i flere år været politisk fokus og opbakning til at etablere et professionelt marked for genanvendte ressourcer og i særdeleshed et marked for byggeri opført af beton med tilslag af nedknust beton. En af de markante spillere i udviklingen har været virksomheden Theo Pouw, der i dag er førende producent af beton med genanvendt tilslag. Hvad kan vi lære af de hollandske erfaringer?

11:25 - 11:50 Sådan genanvender betonbranchen sit eget affald
v/ Niels Søndergaard-Pedersen, formand for Dansk Beton
Brancheforeningen Dansk Beton har sat fokus på genbrug af betonaffald. I nulspildsprojektet undersøges mulighederne for at genbruge medlemsvirksomhedernes eget spild fra produktion af hhv. færdigbeton, betonelementer og belægningssten. De første resultater vil blive præsenteret. Næste step bliver genbrug af betonaffald fra nedrivningsprojekter.

11:50 - 12:15 Skorsten genanvendes til Sydhavn Genbrugscenter
v/ Thomas Nielsen, Züblin A/S
Med genbrug som passion, har Amager Ressource Center en mission med det kommende Sydhavn Genbrugscenter, hvor knust beton fra en skorsten på Amagerværket, erstatter alle sten i betonen til både moderat og aggressiv miljøklasse. Forundersøgelser og udførelse viser, at normkrav og regler kan ændres, så der genanvendes meget mere beton, uden at det går ud over kvaliteten. Projekt og resultater vil blive præsenteret.

13:45 - 14:10 Plastiske beregninger af betonelement-konstruktioner - nye muligheder og udfordringer
v/ Linh C. Hoang, DTU BYG
Projektering af betonelementkonstruktioner vha. plastiske beregningsprogrammer baseret på elementmetoden giver muligheder for at designe og optimere komplekse konstruktioner. Med dette følger dog også store udfordringer - først og fremmest problemet med at sikre den nødvendige duktilitet. Indlægget beskriver det teoretiske og eksperimentelle arbejde på DTU med at afgrænse anvendelsesområdet for plastiske beregninger, når der tages hensyn til duktilitet.

14:10 - 14:40 Højhusbyggeri - in-situ eller elementer
v/ Shonn Mills, Rambøll (her linkes til webinaret optaget den 27/9)
Der bygges flere og flere højhuse i Danmark. Bygges der i højden er det samtidig nødvendigt at kaste et kritisk blik på byggemetoden. Den traditionelle metode i Danmark er betonelementer, mens der internationalt mere fokuseres på in-situ. Denne præsentation vil fokusere på nogle af de kritiske elementer, og disse vil blive eksemplificeret gennem igangværende højhusprojekter i Danmark

14:40 - 15:10 Havneudvidelse i Hanstholm
v/ Thomas Gierlevsen, COWI A/S
Et stort havneudvidelsesprojekt er p.t. i gang i Hanstholm, bl.a. med omfattende molebyggerier. Som beskyttende dæklag på den nye Vestmole anvendes op til 30 t Cubipods®, som er en spansk patenteret betonblok. Molehovedet ud mod indsejlingen etableres som en stor betonsænkekasse. Der gives en gennemgang af projektet og de store tekniske og praktiske udfordringer der er forbundet med at projektere og ikke mindst bygge en mole på denne meget udsatte lokalitet, direkte eksponeret for Nordsøens bølger.

15:55 - 16:25 Beton til havvindmøller
v/ Birit Buhr, Ørsted og Christian Munch-Petersen, Emcon
De store havvindmøller er ofte opbygget med en platform i beton. Senior Lead Corrosion Specialist Birit Buhr vil gennemgå Ørsteds planer for havvindmøller, og fortælle hvor - og hvorfor - beton indgår i disse planer. Civilingeniør Christian Munch-Petersen fra Emcon fortæller om udfordringerne med grænseoverskridende betonkrav, og hvordan kravene er formuleret. Desuden vil billeder fra produktionen blive vist.

16:25 - 16:50 Museumscenter Blåvand - en in-situ støbt perle under klitten ved Tirpitz bunkeren
v/ Henrik Eriksen, Jakobsen & Blindkilde A/S
Få et indblik i entreprenørens udfordringer med formarbejde og støbning af de fritsvævende betontage, der ikke er båret af søjler, men kun hviler på de pladsstøbte kælderydervægge. Projektet var nomineret til in-situ prisen i 2017.

Mødested:
ECH PARK Esbjerg Konference Hotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.
Tel. (+45) 88 82 16 00. E-mail: info@ech.dk

Fredag den 28. september 2018

Ekskursion:
Ekskursionens første stop er Esbjerg strand. Esbjerg Kommune er ved at udvikle den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde med lystbådehavn. Den nye bydel bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter.
Aarsleff vil vise os rundt på pladsen, hvor det bl.a. vil være muligt at se slusebygværket, der indgår som en del af højtvandssikringen. Herudover etableres en 60.000 m2 stor havne ø og en lang række spuns- og dæmningskonstruktioner omkring området. Det vil ligeledes være muligt at besigtige de anlægskonstruktioner, der skaber forbindelse til den nye havne ø.

Turen går herefter til Museumscenter Blåvand, hvor vi først vil få en halv times introduktion med hovedvægt på samspillet mellem den gamle S561 bunker (Tirpitz bunkeren) og den nyopførte museumsbygning som BIG - BJARKE INGELS GROUP står bag. Derefter vil der være mulighed for at udforske museet og dets udstillinger på egen hånd. Besøget afsluttes med frokost, hvorefter turen går tilbage til ECH PARK. På vej retur vil der være mulighed for stop ved banegården.
HUSK som altid: Hjelm, sikkerhedssko og -vest.

Program:
09:00 Afgang med bus ECH PARK
09:30 Byggepladsbesøg Esbjerg Strand
11:00 Transport til Museumscenter Blåvand
11:30 Fælles introduktion om Tirpitz Bunkeren og Museet
12:00 Museet udforskes på egen hånd
12:45 Frokost på Museet
13:30 Transport retur med bus - mulighed for stop ved banegården
14:15 Forventet ankomst til ECH PARK

Udstillerliste Dansk Betondag 2018

• All Remove Danmark A/S
• BASF A/S
• Christiansen & Essenbæk A/S
• COWI A/S
• Dankalk k/s / Omya A/S
• Dansk Natursten A/S
• DK Beton A/S
• Emineral A/S
• Fosroc A/S
• Haucon A/S
• Hilti A/S
• Jordahl & Pfeifer A/S
• Jørn Glad A/S
• K-Form Nordic ApS
• Kroghs A/S
• Mapei Denmark A/S
• Marlon Tørmørtel A/S
• PP Nordica Danmark
• Peikko Danmark
• Pelcon Materials & Testing ApS
• Pro-Tex A/S
• Sika Danmark A/S
• Teknologisk Institut
• Teqton Danmark A/S
• Unicon A/S
• WEBAC-Chemie GmbH
• Aarsleff Rail A/S