Alt om DBF

Generalforsamling

Dansk Betonforening er et fagteknisk selskab under IDA, og derfor følger generalforsamlingen de retningslinjer, der er givet i IDAs rammevedtægter for fagtekniske selskaber.

Den ordinære, årlige generalforsamling afholdes i perioden 15. februar til 31. marts. Indkaldelsen til generalforsamlingen bekendtgøres mindst 14 dage før generalforsamlingen finder sted, bl.a. med angivelse af generalforsamlingens dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering
  4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af kritisk revisor
  10. Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer kræver det. Se i øvrigt foreningens vedtægter.

Dansk Betonforenings ordinære generalforsamling afholdes mandag den 18. marts. Læs mere.

Referat følger

Dansk Betonforenings årsberetning følger

Dansk Betonforenings ordinære generalforsamling blev afholdt den 14. marts 2023.

Referat fra generalforsamlingen kan ses her.

Dansk Betonforenings Årsberetning 2022 kan ses her.

Dansk Betonforenings ordinære generalforsamling blev afholdt den 16. marts 2022.

Referat fra generalforsamlingen kan ses her.

Dansk Betonforenings Årsberetning 2021 kan ses her.

Dansk Betonforenings ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 15. marts 2021.

Referat fra generalforsamlingen kan ses her.

Dansk Betonforenings Årsberetning 2020 kan ses her.

Dansk Betonforenings ordinære generalforsamling blev afholdt virtuelt den 25. marts 2020.

Referat fra generalforsamlingen kan ses her.

Dansk Betonforenings Årsberetning 2019 kan ses her.