• Øvrige

Bella Sky Hotel: Betonelementer udnyttet til grænsen

Tid og sted
Navitas
Auditoriet
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus

Bella Sky Hotel: Design og bygning af verdens skæveste hotel

Bella Sky Hotel har været et fantastisk projekt med store arkitektoniske, ingeniørmæssige og praktiske udfordringer. 

Der blev anvendt et unikt design, der bl.a. medførte at hotellet hælder mere end det skæve tårn i Pisa - hvilket gav nye udfordringer.

Bella Sky Hotel har været et fantastisk projekt med store arkitektoniske, ingeniørmæssige og praktiske udfordringer.

Ved designet blev der lagt stor vægt på et unikt design, der bl.a. medførte at hotellet hælder mere end det skæve tårn i Pisa - hvilket ledte til en del ingeniørmæssige udfordringer af både teoretisk og praktisk grad. Designet og udnyttelsen af pladsen har derudover ledt til en række udfordringer og muligheder.

Foredraget vil indeholde en gennemgang af følgende emner:

  • Baggrund for projektet
  • Generel opbygning
  • Hovedstatikken for lodret og vandret last
  • Nogle af de største tekniske udfordringer

Oplevelser og erfaringer fra projektet præsenteres af Kaare K. B. Dahl, der som senior projektchef forestod Rambøll's arbejde på projektet http://www.ramboll.dk/projects/rdk/bella-hotel