• Øvrige

Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?

Tid og sted
DTU
Bygning 116, Auditorie 81
2800 Lyngby

Der anlægges til stadighed nye konstruktioner og anlæg i havet og der udføres seriøse VVM-undersøgelser for at minimere skaderne på miljøet - men de nye tendenser er at man i langt højere grad vil forlange at sådanne konstruktioner og anlæg skal gavne havmiljøet og være med til at sikre et langt bedre liv i havet.

På dagen præsenteres internationale erfaringer og visioner, der fortælles om kunst og miljø på lille og meget stor skala. Store spillere som Femern A/S og Ørsted fortæller om deres måde at sikre disse ting ved nutidige anlæg som Femern Bælt og fremtidige som Energiøen i Nordsøen og ved de nye gigantiske havvindmølleparker. Som afslutning præsenteres de seneste forskningsresultater om samvirkningen imellem beton og havmiljøet - set fra havmiljøets side.

Ved dagens afslutning kan du deltage i debatten og give dit bidrag til hvad der skal undersøges fremover - for vi forventer at der kan komme efterfølgende arrangementer og projekter.

Dagen henvender sig til eksperter, aktører og beslutningstagere indenfor alle de berørte områder. Dagen er dog også særdeles velegnet for studerende, der ønsker en indføring i området og som måske senere ønsker at være en del af arbejdet med at skabe et bedre liv i havet.


Facilitator: Christian Riisager-Simonsen m.fl.

Billedkilde: Jon Christian Svendsen, DTU Aqua, fotograf Cor Kuyvenhoven

Arrangør: Dansk Betonforening - IDA, Ingeniørforeningen.

PROGRAM

15.30 Velkomst og motivation
v/ Professor Per Goltermann, DTU og Dansk Betonforening og Forskningspolitisk medarbejder Christian Riisager-Simonsen, DTU Aqua

15.35 Developing policy and practice for marine (ecosystem) net gain (in English).
Det globale ønske om 'net positive biodiversitets konsekvenser' ved nyanlæg til havs, er udfordrende, og overser nemt det samlede økosystem og dets habitater. Erfaringer fra bl.a. England viser de første skridt mod at adresse disse udfordringer, bl.a. ved inddragelse af "natural capital accounting".

Dr Tara Hooper, Principal Specialist in Marine Natural Capital and Ecosystems

16.00 Super Reef: A New Kind of Urbanism (in English)
Sometimes, the best way to care for other species is to collaborate with them on new projects. Together we can increase biodiversity, clean the air, boost the fish population, make art, and imagine forms of symbiotic living.

Humans built cities with materials taken from the ocean, and now we are developing a sculptural infrastructure to build cities for fish. Super Reef is a new kind of urbanism, premised on an expanded notion of collaboration and knowledge-sharing: between humans as well as between species.

Zeno Riz à Porta, Head of Research and Design Development, Superflex

16.25 Sådan bidrager Sund & Bælt til et godt og varieret havmiljø i store infrastrukturprojekter.
Sund & Bælt trækker på erfaringer fra nogle af Danmarkshistoriens største marine byggerier, herunder Storebælts- og Øresundsforbindelsen, når nye store infrastrukturprojekter skal planlægges. Der redegøres for erfaringerne med undersøiske betonflader og kunstige stenrev fra de store anlægsarbejder, og for hvordan de indgår i arbejdet med at sikre og om muligt forbedre havmiljøet i det igangværende arbejde med anlæg af Femern forbindelsen. Erfaringerne danner endvidere grundlag for Sund & Bælts visioner for havmiljøet i forbindelse med kommende projekter.

Hans Ohrt, miljøkonsulent, MOE A/S

16.50 Pause og networking

17.10 Wind farming and improving the marine environment as well (in Danish)
Ørsted is planning, constructing and operating offshore wind farms in various regions of the world and is committed to strengthening the green energy build-out in balance with nature. The general company biodiversity ambition and examples of how Ørsted works with reducing and mitigating environmental risks and seizing opportunities for improving the marine environment on its offshore renewable projects is presented including an outlook and vision for ecological enhancement of the North Sea energy Island is provided.

Birthe Hansen, Project Manager Environment & Permitting, Ørsted

17.35 Long-term behavior of concrete in maritime environment (in English)
This talk will take its jump-off point in the key aspect structural engineers are interested in maritime environments and elaborate additionally on the mutual interaction between the ions dissolved in seawater and the ions in the pore solution of the concrete. The talk will finally illustrate some examples of long-term biofouling / colonization in cold climates on exposure sites used for engineering purposes.

Professor Klaartje de Weerdt, NTNU, Norge

18.00 Diskussion, networking og afslutning.

Vi er startet på at anvende kunst, anlæg og kunstige rev til at støtte og forbedre havmiljøet, så lad os tale sammen om konceptet, om behovene, udfordringerne og de mulige løsninger - det er særdeles vigtigt for vores og havmiljøets fremtid.