Dansk Betondag 2019

Tid og sted
Best Western Plus Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg

Torsdag den 26. september 2019

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:15 Velkomst og overrækkelse af studielegater
v/ Formand for DBF, Anette Berrig

09:15 - 09:40 Trekroner kirke - et guddommeligt in-situ byggeri
v/ Niels Thorsund, CG Jensen
Snoede ydervægge, fantastiske lysindfald og mange ekstra støbninger til bl.a. buede bjælker har betydet, at Trekroner Kirke ved Roskilde er blandt de mest spændende in-situ byggerier i nyere tid. Nomineret til in-situ prisen 2019 for at have udfordret betons formbarhed samt for den flotte håndværksmæssige udførelse.

09:40 - 10:10 N3XTCON - Næste generation 3D-printet beton
v/ Thomas Juul Andersen og Wilson Ricardo Leal da Silva, Teknologisk Institut
3D-betonprint er fortsat i rivende udvikling både internationalt og i Danmark. Innovationsfondsprojektet N3XTCON skal være med til at skubbe udviklingen af 3D-betonprint væk fra tidligere trial-and-error forsøg til mere robuste fremstillingsmetoder. Nøglen til succes ligger i bedre simulering af betons egenskaber i printprocessen, løsninger til armering af 3D-printede konstruktioner samt udnyttelse af muligheden for at skabe mere bæredygtig og interessant betonarkitektur. (Indlægget holdes delvist på engelsk)

10:10 - 10:55 Pause

10:55 - 11:20 Fjordforbindelsen Frederikssund - Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord
v/ Pablo Fdez. Rodero, RBAI JV
Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund, og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage. Entreprenøren (RIZZANI DE ECCHER, BESIX, ACCIONA) orienterer om de udfordringer, der har været med design og bygning af højbroen. Den nye forbindelse indvies 28. september 2019.(Indlægget holdes på engelsk)

11:20 - 11:50 Den nye Storstrømsbro - status for projektet og betonudviklingen
v/ Barbara MacAulay, Vejdirektoratet og Severino Farina, SB JV
Opførelsen af den nye Storstrømsbro er startet op på pladsen. Vejdirektoratet og "The Storstrøm Bridge Joint Venture" (SBJV) giver en generel status for projektet og et overblik over test programmet for udviklingen og dokumentation af betonen. (Indlægget holdes delvist på engelsk)

11:50 - 12:10 Overrækkelse af Betonprisen 2019
v/ Lars Gredsted, Formand for Bedømmelsesudvalget

12:10 - 13:40 Frokost

13:40 - 14:05 Biokulflyveaske - hvad er nu det?
v/ Birgitte Primdahl, Emineral
Den grønne omstilling i energisektoren har medført et skift i brændsel til el- og varmeproduktion fra kul til biomasse. Mængden af kulflyveaske certificeret i henhold til standarden for flyveaske til beton er derfor faldet. For at imødekomme efterspørgslen på flyveaske til betonproduktion i Danmark introducerer Emineral en ny type flyveaske, som er navngivet Biokulflyveaske, og som er certificeret i henhold til DS/EN 206 DK NA Anneks I.

14:05 - 14:30 En undersøgelse af de forbedrede konstruktive egenskaber af indesluttet beton
v/ Lise Kjær Andersen, COWI
På baggrund af en PhD afhandling fra 2017 præsenteres en mekanisk model for trykbrud af indesluttet beton, hvor plasticitetsteorien kombineres med en to-fase materialemodel. Den foreslåede model muliggør en kvalitativ undersøgelse af betonreceptens påvirkning på henholdsvis styrken og brudmekanismen af både aktivt og passivt indesluttet beton.

14:30 - 15:00 Drænbetons frostbestandighed
v/ Marianne Tange Hasholt, DTU BYG
Drænbeton er begyndt at vinde indpas i Danmark til permeable belægninger. Drænbetonen skal være frostbestandig, men den kan ikke testes med de accelererede fryse/tø-metoder, der anvendes til konventionel beton. Det gør dokumentation af frostbestandighed til en udfordring, men det er der nu en løsning på.

15:00 - 15:45 Pause

15:45 - 16:10 Søjler i højhuse
v/ Tim Gudmand-Høyer, Rambøll
Kravene til søjler i højhuse belyses og det gennemgås, hvordan de kan imødekommes i praksis. Vi ser på, hvordan kan stivheder optimeres, størrelser reduceres og bygbarheden effektueres. Det belyses ud fra gældende normer og praktiske tilgange.

16:10 - 16:30 TBT Tower i Odense
v/ Anders M. Hartvigsen, NCC
Højhusbyggeri i praksis, Thomas B. Thriges Gades største byggeprojekt. NCC vil i denne præsentation behandle erfaringer med og udfordringer ved at bygge et elementhøjhus på en lille og travl byggeplads tæt på trafikalt knudepunkt.

16:30 - 16:50 Det ny HC Andersens Hus
v/ Signe Riisom Pedersen, NCC
214 år efter HC Andersens blev født opføres nu det Ny HC Andersens hus. Huset er tegnet af den verdenskendte arkitekt Kengo Kuma. Det eventyrlige hus vil sætte eventyrene i centrum for museumsoplevelsen. Den fantastiske betonkonstruktion består af masser af runde vægge, indskudte dæk og sidst men ikke mindst en "krøllet" dækkonstruktion.

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion
v/ Helle Howe Kjærgaard, Rambøll

17:00 Tak for i dag
v/ Formand for DBF, Anette Berrig

19:00 - 19:30 Velkomstdrink

19:30 - 01:00 Festmiddag, underholdning, dans og natmad

Udstillere

Download udstillerskema

Download udstillerbrev

Se udstillerliste Dansk Betondag 2018

Følgende firmaer var tilmeldt som udstillere:

• All Remove Danmark A/S
• BASF A/S
• Christiansen & Essenbæk A/S
• COWI A/S
• Dansk Beton
• DK Beton
• Emineral A/S
• Fosroc A/S
• Jordahl & Pfeifer Byggeteknik A/S
• Kroghs A/S
• Konecranes A/S
• Mapei Denmark A/S
• Marlon Tørmørtel A/S
• Omya A/S / Dankalk k/s
• Peikko Danmark ApS
• Pelcon Materials & Testing ApS
• PP Nordica Danmark
• Pro-Tex A/S
• Shute Sensing Solutions A/S
• SIKA Danmark A/S
• Skako Concrete A/S
• Teknologisk Institut
• Teqton Danmark
• Unicon A/S

Fredag den 27. september 2019

Fredagens ekskursion tager udgangspunkt i omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade området i Odense.

Bussen gør dog et kort ophold i Ringe på vejen til Odense. Her vil vi få mulighed for at se nærmere på kunstbænken Termini udført i beton ved Ringe Sø, mens vi får en lille forfriskning.

I Odense deles gruppen af hensyn til rundvisningerne i to mindre hold.

Den ene gruppe starter ved TBT Tower, mens den anden starter på byggepladsen, hvor opførelsen af det ny HC Andersens Hus pågår. Under kyndig orientering guides de to grupper rundt i området med beskrivelse af, hvordan en 4-sporet vej omdannes til en bilfri, ny bydel.

TBT Tower er med sin placering ud til Østre Stationsvej et naturligt pejlemærke, som markerer starten på den nye bydel. NNC vil vise rundt og belyse nogle af de faktiske forhold, udfordringer og løsninger, som er anvendt for at skabe det 17 etager høje TBT Tower.
Opførelsen af Det ny HC Andersens Hus er godt i gang. NCC vil vise os rundt på byggepladsen som rummer mange fantasifulde betonkonstruktioner herunder masser af runde vægge, indskudte dæk og krøllede dækkonstruktioner.

Turen afsluttes med frokost på Restaurant Oluf Bagers Gaard i hjertet af Odense.

HUSK som altid: Hjelm, sikkerhedssko og -vest.

Program:
Kl. 9.00 Afgang med bus fra hotel og besøg i Ringe
Kl. 10.00-12.15
TBT Tower v/ Anders M. Hartvigsen, NCC
Rundvisning i området af 'Fra gade til By' v/ Ann-Britt Rathenborg Nørgaard, Fra Gade til By
Byggeplads Det ny HC Andersens Hus v/ Morten Kronborg Andersen, NCC
Kl. 12.30 Frokost på Restaurant Oluf Bagers Gaard
Kl. 13:30 Transport retur med bus - mulighed for stop ved banegården i Odense
Kl. 14:30 Forventet ankomst til Hotel Svendborg

Bemærk venligst at de anførte tidspunkter på ekskursionen er ca. tider, og at mindre ændringer i programmet kan forekomme.

Praktiske oplysninger:

Priser: Alle priser er inkl. moms

Betondagen den 26. september 2019, inkl. udstilling, frokost, festmiddag og forfriskninger (eksklusive overnatning).

Medlemmer af DBF eller de nordiske betonforeninger (Medlem af arrangør) kr. 1.995,-
Medlemmer af IDA, men ikke DBF (Medlem) kr. 2.595,-
Medarbejdere ansat hos Firmamedlemmer (Firmamedlem) kr. 1.995,-
Juniormedlemmer af DBF/IDA (Studiemedlem) kr. 200,-
Studerende, der ikke er medlem af DBF/IDA (Ekstern studerende) kr. 1.000,-
Ledige medlemmer af IDA (Ledig) kr. 1.995,-
Seniormedlemmer af IDA kr. 1.995,-
Øvrige deltagere, ikke medlem af IDA (Ekstern) kr. 2.595,-

Ekskursion den 27. september 2019, inkl. frokost, rundvisning og transport kr. 350,-

Værelsesreservation:
Der er den 26.-27. september forhåndsreserveret værelser på Hotel Svendborg. For overnatning den 25.-26. september er der ligeledes et begrænset antal værelser til rådighed på Hotel Svendborg. Tildeling sker efter "først til mølle princippet". Pris for et enkeltværelse inkl. morgenmad er 800,- pr. overnatning.
For DBF's juniormedlemmer tilbyder foreningen gratis overnatning den 26.-27. september for de første 20 tilmeldte.

Overnatning opkræves sammen med deltagergebyr pr. faktura fra Ingeniørforeningen, IDA.

Mødested:
Dansk Betondag 2019 afholdes på Best Western Plus Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Tel. (+45) 62 17 62 10. E-mail: lise@hotel-svendborg.dk