• Betonreparationsdag

Temadag 2018

Tid og sted
Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2,
6000 Kolding

Programmet for Reparation og -Renovering 2018 er alsidigt sammensat og det er forventningen at dette - i lighed med tidligere år - vil tiltrække en meget bred kreds af byggebranchens fagfolk.

PROGRAM

08.30 Registrering og morgenkaffe

09.00 Velkomst
v. Martin Henriksen, Dansk Betonforenings Idé og Foredragsudvalg

09.15 Petrografi af beton - teori og eksempler fra praksis med forskellige typer af nedbrydning
v. Seniorprojektleder Ulla Hjort, Teknologisk Institut - Beton - Byggeri og Anlæg

09.40 Farøbroerne og andre konstruktioner i havvand
- mikroskopi som del af beslutningsgrundlag for valg af reparationsløsning
v. Ingeniør Kirsten Eriksen, COWI

10.05 Mønbroen - Opnås mere holdbare reparationer ved at indstøbe anoder?
v. Ingeniør Peter Møller, Rambøll

10.30 Kaffepause og udstilling

11.00 50 års spildevandsstrategi - investeringer og handlinger
v. Ingeniør Jes Clauson-Kaas, HOFOR

11.25 Nytænkning ved renovering af øjestensformet kloak
v. Ingeniør Troels Smith, Frederiksberg Forsyning

11.50 Frokost og udstilling

13.30 Oddesundbroen - betonreparation under vand
v. Ingeniør Jan Jørgensen, COWI

13.55 Hvad er et godt tilsyn? Tilsyn - set fra henholdsvis rådgiver og entreprenør side
v. Ingeniør Henrik Jeberg, COWI og Karsten H. Petersen, Christiansen & Essenbæk A/S

14.20 Kaffepause og udstilling

14.50 Hvor mangler vi viden om reparationsprodukter?
Der bliver brugt store mængder reparationsprodukter til beton og udvalget og kompleksiteten af produkterne er stigende. Hvor stort er kendskabet til produkternes egenskaber på lang sigt, hvad kan vi bruge CE-mærkede produkter til og er der styr på udførelsen? Kan en fejlbehæftet konstruktion repareres til fuld levetid?
v. Seniorprojektleder Gitte Normann Munch-Petersen, Teknologisk Institut - Beton - Byggeri og Anlæg

15.15 Betonreparation om vinteren!
v. Seniorspecialist Bent Kofoed, Teknologisk Institut - Byggeri og Anlæg

15.50 Afslutning
v. Martin Henriksen, Dansk Betonforenings Idé og Foredragsudvalg

Download udstillerskema
- Brev udstiller
- Bilag udstillerbrev

Udstillere, som er tilmeldt Temadag 2018

 • All Remove Danmark A/S
 • BASF A/S
 • C G Jensen A/S
 • Christiansen & Essenbæk A/S
 • Fosroc A/S
 • Hilti A/S
 • Kroghs A/S
 • Marlon Tørmørtel A/S
 • Pro-Tex A/S
 • Rambøll Danmark
 • Teknologisk Institut
 • ØFO Østjysk Facaderens & Overfladebehandling
 • ØBS Østjysk Betonboring og -Skæring
 • Aarsleff Rail A/S