• Betonreparationsdag

Temadag 2016

Tid og sted
Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding

"BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016"

Tirsdag den 2. februar 2016 på Hotel Scandic i Kolding

08.30 Registrering og morgenkaffe

09.00 Velkomst
v. Martin Henriksen, Dansk Betonforenings Idé og Foredragsudvalg

09.15 Skærbækværket i forandring- udbygning af Skærbækværket til flis fyring
v. ing. Søren Rasmussen, Sweco Danmark A/S
Som 1 af de 7 centrale kraftværker i Vestdanmark der blev anlagt i 50'erne og 60'erne, har Skærbækværket fra begyndelsen været tildelt en rolle som en del af ryg- raden i den danske el- og varmeforsyning.
Det ses om nogen steder, at de sidste ca. 60 års energipolitik har været under flere store forandringer.
Lige nu sker der endnu en ombygning på Skærbækværket, som betyder at man fra næste år vil kunne producere fjernvarme, og el, hjælp af afbrænding af flis.
Forandringen rækker ud i de næste 20 års fortsatte el og varmeproduktion på Skærbækværket, og for de godt 55.000 fjernvarmekunder i Trekantsområdet.
Indlægget vil give de tilhørende gæster en beskrivelse af ovennævnte historie, herun- der give en status på hvorledes en om/nybygning til 1,8 mia. kr., der i løbet af dette år vil beskæftige op imod 500 personer, forløber.

09.40 Sulfatbestandighed - eller sulfatnedbrydning
v. Seniorkonsulent Gitte Normann Munch-Petersen, Teknologisk Institut
Hvad sker der når sulfaterne rykker ind i betonen? Er sulfatreaktioner farlige for moderne betonkonstruktioner - og hvad med de gamle? Sulfatreaktioner er sjældent den primære nedbrydningsproces, men kan være med til at påvirke de andre nedbrydningsprocesser. Sulfatnedbrydning lever i skyggen af andre nedbrydningsprocesser - og måske opdager vi den slet ikke, når vi undersøger andre mere oplagte nedbrydningsparametre.

10.05 Overfladekvalitetens betydning for kloridindtrængning
v. Lektor, Ph.D. Marianne Tange Hasholt, DTU Byg
På DTU Byg er der i 2015 gennemført et antal studenterprojekter, der alle handler om hvordan kloridindtrængning afhænger af betonoverfladens beskaffenhed. Det er bl.a. blevet undersøgt hvor meget det betyder, at betonen er støbt med formdug, og hvor stor indflydelse betonens alder ved første klorideksponering har. Ved dagens indlæg vil der blive vist resultater fra de forskellige projekter.

10.30 Kaffepause og udstilling

11.00 Mønbroens istandsættelse del 1 og 2 - fra udbudsmateriale til praktisk udførelse med fokus på løsninger og erfaringer. Del 1, - v. Senior ingeniør, civilingeniør Carl-Erik Rasmussen, Rambøll Danmark A/S og Del 2, v. Direktør Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S
Indlægget omhandler indledningsvis en kort gennemgang af broens historie samt en kort gennemgang af arbejdets omfang i den store istandsættelse af overbygningen, der blev indledt i 2012 og som skal afsluttes i efteråret 2016. Indlæggets hovedind- hold omhandler den praktiske håndtering af nogle af de væsentligste udfordringer - både under udarbejdelsen af udbudsmaterialet og under udførelsen og herunder, hvordan løsningerne har virket og dermed kan anvendes ved fremtidige projekter.

11.35 Omisolering af Oddesundbroen - Faglige og trafikale løsningsmuligheder ved an vendelse af sprøjtemembran
v. Ing. Niels Gustav Jørgensen, COWI A/S
Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en omisolering af Oddesundbroen, da den ek- sisterende fugtisolering havde en alder på ca. 40 år. En udskiftning af membranen var derfor nødvendig for at sikre og opretholde brodækkets tilstand.

Med en samlet kørebanebredde på 5,6 m krævede projektet nye løsninger for dels af- vikling af trafikken men også den faglig løsning af omisoleringen, set i forhold til den traditionelle tilgang. Der skulle være minimale gener for trafikkanter og der skul- le tages hensyn til landbrugets behov for transport af store og brede maskiner.

Indlægget vil indeholde en præsentation af projektets udfordringer med primært fo- kus på de trafikale problemstillinger samt mulighederne når en omisolering udføres som en sprøjtemembran. Indlægget vil ligeledes berette om den daglig koordinering og planlægning med projektet der til tider kørte 24 timer alle ugens dage.

12.00 Frokost og udstilling

13.20 Bæreevne ved udskiftning af beton og armering
v. Chef Specialist Poul Linneberg, COWI A/S
Indlægget vil kort beskrive faser i et reparationsprojekt med reference til DS/EN 1504-serien samt give en oversigt over traditionelle reparations- og forstærkningsmetoder.
Der gives eksempler på statiske overvejelser ifm. bærende reparationer og forstærkninger med reference til Eurocodes, Nationale Annekser og anden litteratur.

13.45 Beton og brand
v. Projektchef Finn Raun Gottfredsen, COWI A/S
I dette indlæg vil der især være fokus på, hvorledes omfanget af skader på beton, der har været udsat for en brand, kan vurderes.
Metoder til evaluering af skadesomfanget baseret på undersøgelser (destruktive og ikke destruktive) af selve den skadede beton, såvel som metoder baseret på teoretiske modeller, vil blive omtalt.
Indlægget vil omhandle såvel bygninger som anlægskonstruktioner.

14.10 Typisk norsk betongrehabiltiering, -case fra Mausund bru
v. Siv. ing Berit G. Petersen, Multiconsult, Norge.
Statens Vegvesen er Norges største byggherre på anleggssiden. De forvalter mer enn 16 700 broer og fergekaier. De blir dermed toneangivende i valg av metoder for drift og vedlikehold for hele bransjen. Mausund bru presenteres som et eksempel på et typisk betongrehabiliteringsprosjekt. Der er det valgt montering av katodisk anlegg.

14.35 Kaffepause og udstilling

15.00 Betonkonstruktioner i Svømmehaller, Badelande og Wellnes anlæg - Multifagligt design
v. Seniorrådgiver Peter Skov Nielsen, Sweco Danmark A/S.
Design af den for bygherre optimale primære betonkonstruktion - disponeret og gennemført multifagligt optimalt for alle bygningsdele - med fokus på:
- At Bygherre , OPP- eller OPS-operatør får det lavest mulige Anskaffelses- og drift-udgift - beregnet for Byggeriets samlede estimerede levetid.
- At skabe den for hver Rådgiver optimale projektering - og dermed eget budget der kan styres og overholdes.
- At skabe den for hver Entreprenør optimale bygbarhed - og dermed eget budget der kan styres og overholdes.

15.25 Ny Nørreport
v. Ing. Mikael Bredsdorff, Banedanmark

15.50 Afslutning
v. Dirch H. Bager, Dansk Betonforenings Idé og Foredragsudvalg

16.00 Sandwich, vand og kaffe/the

 

Udstillere:
Tilmeldt pr. 25/1-2016:

 • Aalborg Portland A/S
 • Hi-Con A/S
 • Aarslev Rail A/S
 • iTools I/S
 • All Remove Danmark
 • Kemitura A/S
 • BASF A/S
 • Kroghs A/S
 • C.G. Jensen A/S
 • Mapei Danmark A/S
 • Christiansen & Essenbæk A/S
 • Marlon Tørmørtel A/S
 • COWI A/S
 • MT Højgaard A/S
 • Force Technology
 • Rambøll Danmark A/S
 • Fosroc A/S SIKA A/S
 • Gjerlev A/S
 • Teknologisk Institut