• Dansk Betondag

Dansk Betondag 2022

Tid og sted
Kobæk Strand Konference Center
Kobækvej 85,
4230 Skælskør

PROGRAM

Torsdag den 22. september

08:30-09:00 Registrering og kaffe/the/brød

09:00-09:15 Velkomst og overrækkelse af studielegater
v. Marianne Tange Hasholt, forperson for Dansk Betonforening

09:15-09:40 Ny Storstrømsbro. Status på projektet, samt SCC-erfaringer og udførelse
v. Barbara MacAulay, Vejdirektoratet og Ulla Skytte, Cowi A/S

Indledningsvis gives en status på projekt Ny Storstrømsbro i forhold til projektering og udførelse i marken. Indlægget vil efterfølgende give en indsigt i den udvikling og anvendelse af SCC i betonklasse 40 MPa og 60 MPa der er erfaret gennem de sidste 3 år på projektet. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: luftindhold i betonen og på overflader, støbelinjer, støbe skel og forskellige underentreprenørers approach. Der vil være fokus på de oplevelser der er erfaret med SCC betonen i praksis og de parametre, som er ændret for at opnå en bedre kvalitet.

09:40-10:10 Numeriske beregninger af betonkonstruktioner; Automatisk kontrol af duktilitet og stabilitetsberegning af revnede skiver
v. Daniel Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet og Bent Feddersen, Rambøll A/S

Numeriske plastiske beregningsmetoder anvendes mere og mere i praksis, da de byder på mange fordele. En plastisk beregning fordrer en dokumentation af den fornødne duktilitet. I dag eksisterer kun regler for meget simple tilfælde. En generel numerisk metode til kontrol af duktilitet præsenteres. Stabilitetsberegninger af vægge er i dag baseret på meget simplificerede metoder. En ny udviklet numerisk metode præsenteres, hvor skiven beregningsteknisk betragtes som en helhed inkl. huller, tværvægge og revnet tværsnit, altså hensyntagen til den faktiske armering.

10:10-10:55 Pause - Udstilling

10:55-11:25 Grønt, sikkert og billigt - Svanemøllentunnel som eksempel
v. Carola Edvardsen, Cowi A/S

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) indførte i 2017 deres egen kravspecifikation til brug ved specificering af beton til permanente betonkonstruktioner, BET 101. Kravspecifikationen stiller bl.a. krav til betonsammensætninger og funktionskrav, afhængig af betonkonstruktionernes brug (eksponering). Lanceringen af kravspecifikationen har medført en øget interesse for brug af "nye, mere grønne" (i dansk sammenhæng) beton/cementtyper f.eks. slaggecement. Indlægget vil præsentere baggrunden for indførslen af slaggecement i BET samt HOFOR's nyeste skybrudstunnelprojekt Svanemøllen som HOFOR ser som et grønt, sikkert og billigt alternativ til de mere traditionelle løsninger. Endelig vil indlægget omhandle hvorledes HOFOR i fremtiden vil sætte krav til bæredygtighed, f.eks. ved fastsættelse af grænseværdier for CO2 udledningen ved betonproduktionen.

11:25-11:55 Klimaløsning som rekreativt legelandskab
v. Maj Wiwe, Cobe

Den nye helhedsplan for Høje Taastrup C transformerer Boulevard og parkeringslandskab til en ny bydel med et stort parkanlæg i hjertet der vil skabe en attraktiv forbindelse mellem Høje Taastrup station og City2.

Parkprojektet vil fungere som en hybrid af klimaløsning og multifunktionelt byrum, hvor skatepark og legelandskab integreres i åbne vandrender og bassiner til opsamling af regnvand for både bydel og park.

11:55-12:25 Automatisering af betonbyggeri med 3D printet beton
v. Phillip James Douglas, Rambøll A/S

Betonindustrien står overfor store udfordringer med både effektivitet og bæredygtighed og en spirende teknologi der benytter 3D printere til betonkonstruktioner er under udvikling. Hvad kan 3D printet beton bruges til, hvor langt er teknologien kommet og hvordan fungerer det? Rambøll samarbejder med førende firmaer for at udvikle koncepter der udnytter den digitale, automatiserede konstruktionsmetode.

12:25-13:55 Frokost - Udstilling

13:55-14:25 Beton deklareret ved 91 døgns styrke
v. Claus Vestergaard Nielsen, Teknologisk Institut

Den nye udgave af Eurocode 2 indeholder mulighed for at deklarere betons styrkeklasse til senere terminer end de sædvanlige 28 døgn.

Dette giver mulighed for at udnytte betonens styrkepotentiale bedre til gavn for bæredygtighed.

Foredraget vil give eksempler og sammenhænge med de andre mekaniske egenskaber såsom stivhed og trækstyrke. Desuden vil forskellige udfordringer for producenter og designere blive berørt

14:25-14:55 Genbrug af betonelementer fra eksisterende byggeri i nyt byggeri - (P)RECAST
v. Annette Beedholm Rasmussen, Aarhus Universitet

Den nuværende praksis for håndtering af betonelementer, når bygninger skal nedrives, er typisk nedknusning og efterfølgende erstatning af jomfrueligt sand og sten i vejopbygninger eller som genanvendt tilslag i ny beton. Et nyt udviklingsprojekt, (P)RECAST, vil undersøge, om det i stedet er muligt at betonelementerne adskilles, nedtages og genbruges direkte i nye byggerier. Hvorved værdien bevares samtidig med, at både ressourceforbruget og CO2-udledningen reduceres markant. Indlægget vil fokusere på de udfordringer og muligheder, som forsøget løst i projektet.

14:55-15:45 Pause - Udstilling

15:45-16:15 CO2 kvoter og cementproduktion 
v. Jesper Sand Damtoft, Aalborg Portland

EU's CO2-kvoteordning er under forandring og der forhandles om en CO2-afgift i Danmark. Jesper vil forklare os om denne udvikling og hvilke CO2 besparende tiltag, der arbejdes med hos Aalborg Portland.

16:15-16:45 Femernforbindelsen. Status for projektet og udvikling af betonkoncepter
v. Henrik Vincentsen, Femern A/S

I indlægget gives en generel præsentation af Femern projektet og dets aktuelle stade, samt en nærmere indsigt i proces for design og afprøvning af betonmix til såvel tunnelelementer som portaler. På projektet er der gennemført prøvestøbninger i fuld skala af tunnelelementløsningerne, samt etableret en eksponeringsplads for afprøvning af de mange betontyper. Eksponeringspladsen indgår i Sund & Bælts strategi for at sikre at Femern og kommende projekter vil kunne gennemføres baseret på kendt betonteknologi også ved brug af ny bæredygtig beton.

16:45-16:55 Introduktion til fredagens ekskursion
v. Carsten Schjørring, Dansk Betonforening

16:55-17:00 Tak for i dag
v/ Marianne Tange Hasholt, forperson for Dansk Betonforening

19:00-19:30 Velkomstdrink

19:30-01:00 Festmiddag, underholdning og natmad
Efter middagen er der lagt op til dialog og hyggeligt samvær.

 

PROGRAM

Fredag den 23. september

Ekskursion til byggepladsen for Storstrømsbroen.

HUSK som altid: Hjelm, sikkerhedssko og -vest!

09:00 Afgang med bus fra Kobæk Strand Konferencecenter
10.00 Ankomst og rundvisning på Storstrømsbroens byggeplads
12.15 Afgang Storstrømbroens byggeplads
12.45 Frokost på Hotel Kirstine i Næstved
14.15 Afgang fra Hotel Kirstine i Næstved
15.00 Ankomst ved Kobæk Strand Konference Center

Bemærk venligst at de anførte tidspunkter på ekskursionen er ca. tider, og at mindre ændringer i programmet kan forekomme.

Download programfolder

Praktiske oplysninger:

Dato:
Torsdag den 22. september 2022 kl. 08:30-17:00 og
Fredag den 23. september 2022 kl. 09:00-14:30

Udstiller:
Udstillerstand inkl. to gratis pladser den 22. september 2022
Udstillingsgebyret er 9.995 kr. for firmamedlemmer og 15.995 kr. for ikke-firmamedlemmer.
Læs brev udstiller + bilag.
Download udstillerskema for tilmelding.

Følgende firmaer er tilmeldt som udstillere i 2022:

 • ANSTAR OY
 • BuildingPoint Scandinavia
 • Christiansen & Essenbæk A/S
 • COWI A/S
 • DK Beton A/S
 • Emineral A/S
 • Fosroc A/S
 • HauCon A/S
 • Invisible Connections AS
 • Jordahl & Pfeifer Byggeteknik A/S
 • Kroghs A/S
 • Mapei Denmark A/S
 • Marlon Tørmørtel A/S
 • Master Builders Solutions Denmark A/S
 • Nordic Color Danmark ApS
 • Omya A/S / Dankalk K/S
 • PP Nordica Danmark ApS
 • Peikko Danmark ApS
 • Pelcon Materials & Testing ApS
 • Polypropylene Concrete Designs ApS
 • Pretec Danmark A/S
 • Pro-Tex A/S
 • Saint-Gobain Denmark A/S
 • Sika Danmark A/S
 • Skako Concrete A/S
 • Teknologisk Institut
 • Teqton Danmark A/S
 • Unicon A/S
 • Aalborg Portland A/S

Priser: (Alle priser er inkl. moms)
Betondagen den 22. september 2022, inkl. udstilling, frokost, festmiddag og forfriskninger (eksklusive overnatning).

Medlemmer af DBF eller de nordiske betonforeninger (Medlem af arrangør) kr. 1.995,-
Medlemmer af IDA, men ikke DBF (Medlem) kr. 2.595,-
Medarbejdere ansat hos DBF Firmamedlemmer (Firmamedlem) kr. 1.995,-
Juniormedlemmer af DBF/IDA (Studiemedlem) kr. 200,-
Studerende, der ikke er medlem af DBF/IDA (Ekstern studerende) kr. 1.000,-
Ledige medlemmer af IDA (Ledig) kr. 1.995,-
Seniormedlemmer af IDA kr. 1.995,-
Øvrige deltagere, ikke medlem af IDA (Ekstern) kr. 2.595,-

Spar kr. 600 i konferencegebyr!
Det er nu gratis for IDA medlemmer at blive medlem af Dansk Betonforening. Tilmeld dig netværket her.

Ekskursion:
Ekskursion den 23. september 2022, inkl. frokost, rundvisning og transport kr. 350,-

Værelsesreservation:
Der er den 22.-23. september forhåndsreserveret værelser på Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør. 
For overnatning den 21.-22. september er der ligeledes et begrænset antal værelser til rådighed på Kobæk Strand Konferencecenter. 
Tildeling sker efter "først til mølle princippet". 
Pris for et enkeltværelse inkl. morgenmad er 790,- pr. overnatning.

For DBF's juniormedlemmer tilbyder foreningen transportgodtgørelse (indenfor rimelighedens grænser) samt gratis overnatning den 22.-23. september for de første 10 tilmeldte.

Overnatning opkræves sammen med deltagergebyr pr. faktura fra Ingeniørforeningen, IDA.

Mødested:
Dansk Betondag 2022 afholdes på Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør.
Tel. +45 32 71 30 03 eller e-mail: booking@kobaek-strand.dk

Parkering:
Hotellet råder over 130 gratis parkeringspladser.

Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding er 1. september 2022.

Info om person- og billeddata
Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Når du er tilmeldt som deltager på denne konference, vil du også automatisk modtage info om næste konference indenfor samme fagområde.

Billeddata
På denne konference vil der sandsynligvis blive taget billeder. Materialet vil blive anvendt på vores hjemmeside som reklame for lignende konferencer. Rent legalt betyder det: Ved at deltage i denne konference giver du dit samtykke til, at arrangøren kan tage billeder af dig, uden at nogen parter kompenseres herfor.